Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Förändringar i familjen utomlands

Inte bara du förändras av att flytta och bo i ett nytt land – även din familj kan göra det. Därför kan det vara bra att veta vart ni vänder er och ska tänka på då.

Checklista

Låt dina barn göra Tisus-testet när de går i skolan utomlands. Testet kan behövas för fortsatta studier i Sverige när ni väl är hemma igen.

Gör en bedömning av barnens utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet.

Gifta sig utomlands

Har du träffat någon under din period utomlands och ni ska gifta er? Grattis! Hos Skatteverket kan du läsa om vigsel utomlands. Om din partner är av en annan nationalitet kan det vara bra att ta reda på hur det fungerar om ni senare vill flytta till Sverige. Kontakta ambassaden där ni befinner er för att få veta hur det fungerar med visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Även hos Migrationsverket kan ni hitta information.

Få barn utomlands

När ett barn föds utomlands kan du som förälder anmäla det till Skattverket, om du själv har svenskt medborgarskap.  Till anmälan behöver du bifoga vidimerade kopior av

  • födelsebevis från en behörig myndighet i födelselandet
  • pass (för er föräldrar, plus barnets om du har det)
  • förlossningsintyg eller graviditetsintyg
  • faderskapsbekräftelse,
  • vigselintyg eller liknande om ni är två föräldrar som behöver visa ert civilstånd.

Om barnet ska ha svenskt medborgarskap gäller den svenska personnamnlagen oavsett vilket land du bor i, förutom om du bor i Danmark, Finland eller Norge. Det innebär att du inte kan döpa namnet till vad som helst.

Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras i Sverige från födelsen och får därför inget personnummer. Om barnet senare flyttar till Sverige och ska bo där i ett år eller mer kan barnet i de flesta fall bli folkbokfört och få ett personnummer.

Läs mer hos Skatteverket om vad du behöver tänka på som nybliven förälder

Adoptera utomlands

Om ni adopterar barn utomlands behöver ni kontrollera att den utländska adoptionen godkänns i Sverige. Kontakta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödAdoptionscentrum kan också ha information.

Barn i skolåldern

Om du har eller får barn som hamnar i skolåldern när ni är utomlands behöver ni ta ställning till vilken skolform ni ska välja (till exempel lokal, internationell eller svensk skola). Bara ni vet vad som är rätt för er, men det är värt att ha i åtanke till exempel hur länge ni ska bo kvar och om barnet ska kunna studera vidare i Sverige senare.

Om du har barn som är högstadie- eller gymnasieålder och ni planerar att flytta hem till Sverige igen, är det extra viktigt att barnet får rätt behörighet för att kunna fortsätta studera i Sverige. Gör en bedömning av den utländska utbildningen hos Universitets- och högskolerådet. Barnet kan också behöva göra Tisus-testet för att få behörighet i svenska.

Om ni skiljer er

Om ni skiljer er under perioden utomlands gäller oftast reglerna i det land där ni för närvarande bor. Det kan betyda att du får betala ett större underhåll till din partner än vad du skulle ha gjort enligt svensk lag. Ta gärna hjälp av en familjerättsjurist med reglerna om förmögenhet, arv och testamente. Anlita en jurist som kan både de svenska reglerna och reglerna i landet där ni bor, eller helst en advokatbyrå med jurister i båda länderna. Ta till exempel hjälp av de jurister som Svenskar i världen samarbetar med.