Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Tjänsteresa utomlands

Om du är på tjänsteresa utomlands ger det delvis andra villkor än om du utsänd för en längre period. På en tjänsteresa har du kvar dina anställningsvillkor och fortsätter att vara en del av den svenska socialförsäkringen. Du bör också få så kallat traktamente.

Checklista

Kom ihåg att utlandstraktamentet blir lägre efter tre månader.

Om din arbetsgivare betalar ersättning för hemresa: ta upp det som lön i din deklaration.

Gör avdrag i din deklaration för resor som du behöver göra för att börja och avsluta en tjänsteresa.

Gör avdrag i din deklaration för en hemresa per vecka.

Få traktamente eller gör avdrag
Om du inte får traktamente från din arbetsgivare har du rätt att dra av normalbeloppet per dag under de första tre månaderna som du är på tjänsteresa. Redovisa i din deklaration var du har varit, datum, tider för avresa och hemkomst och resans syfte.

Nya regler efter tre månader

Om du är på tjänsteresa under längre tid än tre månader gäller andra regler. Om du får traktamente från din arbetsgivare är det högsta skattefria traktamentet då 70 procent av normalbeloppet per hel dag. Efter två år är det 50 procent.

Om du inte får traktamente från din arbetsgivare får du efter tre månader dra av ett schablonavdrag på 30 procent av normalbeloppet per hel dag.

Gör avdrag för logi

Om du har större utgifter för logi än normalbeloppet – eller än vad din arbetsgivare betalar – har du rätt att dra av utgifterna i deklarationen. Om du har kvittona kvar kan du göra avdrag för de faktiska utgifterna. Annars får du göra ett schablonavdrag med ett halvt normalbelopp per natt.

 

Gör avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete

Du har rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader om du tillfälligt jobbar utomlands och fortsätter att betala skatt i Sverige. Du kan också ha arbete både i Sverige och i andra länder, samtidigt eller i följd.

Du har rätt att göra avdrag om du jobbar utomlands i mindre än två år eller om jobbet är tidsbegränsat. Du kan också få göra avdrag om arbetet ska utföras på flera platser eller om det av någon annan anledning inte kan krävas att du ska flytta.

Den första månaden får du göra avdrag med 50 procent av normalbeloppet för måltider och småutgifter. Du får också göra avdrag för boendet på arbetsorten under den tid som det tillfälliga arbetet pågår, oftast högst två år.

Gör avdrag för dubbel bosättning

Du kan få göra avdrag för dubbel bosättning i upp till två år om följande kriterier är uppfyllda:

  • Du har fått fast anställning utomlands.
  • Du har flyttat till det nya landet.
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Du har kvar din svenska bostad. 


Om den dubbla bosättningen beror på att din partner har jobb i Sverige får du göra avdrag i upp till fem år.

Under den första månaden får du göra avdrag för måltider och småutgifter. Då drar du av ett schablonbelopp som är 30 procent av normalbeloppet per hel dag. Du får göra avdrag för boendet på arbetsorten under hela den tid som du har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

Hos Skatteverket hittar du mer information om dubbel bosättning:

Betald hemresa räknas som lön

Om din arbetsgivare betalar dina hemresor ska du ta upp det som lön i deklarationen och betala skatt på det. Du har samtidigt rätt att dra av lika mycket för resorna som vid hemreseavdrag, så att du inte behöver betala skatt för hemresorna som din arbetsgivare betalar. Om arbetsgivaren betalar fler resor än du har rätt till får du däremot inte dra av det, utan då är det en beskattningsbar förmån.

Du får även dra av kostnader för resor som du behöver göra för att börja och avsluta en tjänsteresa.

Gör avdrag för en hemresa per vecka

Inom EU, EES och Schweiz får du normalt göra avdrag för en hemresa per vecka med det billigaste färdsättet. Du kan även få avdrag i vissa andra fall. Kontrollera med Skatteverket om vad som gäller.