Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Pension utomlands

Det är viktigt att fortsätta spara in till din pension – oavsett var i världen du än befinner dig. Beroende på omständigheterna kan du behöva kompensera utebliven pension med ett eget sparande.

Checklista

Om du är utomlands utan att jobba, se till att kompensera utebliven pension med ett privat sparande.

Ta reda på vilka regler som gäller i det land där du jobbar. Vanligast är att du tjänar in pension där du jobbar och inte i Sverige.

Skicka in ett levnadsintyg varje år, om du är pensionär och bor utomlands. Anmäl även så fort något ändras som påverkar din pension eller när du flyttar.

Kontakta Pensionsmyndigheten så fort du ändrar adress eller civilstånd under tiden du bor utomlands. 

Var noga med att spara alla pensionsbesked och anställningsintyg från perioden utomlands. Särskilt om du jobbar i flera olika länder. Då blir det lättare att räkna ihop din pension i slutändan.

Utbetalning av pension utomlands – för dig som pensionär
Den allmänna pensionen i Sverige består av inkomstpension och premiepension, som du tjänar in genom att jobba i Sverige. Den kan du alltid ta ut var i världen du än väljer att bo som pensionär. Pensionsmyndigheten har hand om utbetalningar av pension, både den allmänna pensionen och pension från utlandet. De kan också svara på dina frågor om att ta ut din pension utomlands. 

Garantipensionen dras in om du bor utanför Europa
I den allmänna pensionen finns också en garantipension, som du får om du har haft liten eller ingen inkomst. Den tjänar du in till när du bor i Sverige. Om du flyttar till ett annat land inom EU, EES eller Schweiz får du ta med dig garantipensionen, men om du flyttar till något annat land får du inte ut någon garantipension.

Livsförändringar du bör anmäla till Pensionsmyndigheten
När du bor utomlands är det ditt ansvar att anmäla ändringar som påverkar din pension. Förändringar du behöver rapportera till Pensionsmyndigheten: 

 • Om du ska flytta mellan två adresser i ditt nya land. Anmäler du inte det kan du missa viktig information såsom utbetalningsbesked, kontrolluppgifter och levnadsintyg. Om utbetalningar från Pensionsmyndigheten blir fel på grund av att de saknar rätt uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

  Pensionsmyndigheten tar inte emot flyttanmälan via telefon, fax eller mail, utan du måste skicka dina nya adressuppgifter tillsammans med ditt svenska personnummer och din signatur till:

  Pensionsmyndigheten
  839 77 Östersund
  SWEDEN 

 • Om du gifter dig eller blir sambo med någon som du har eller har haft barn tillsammans med sen tidigare. Ditt civilstånd påverkar beräkningen av din allmänna pension.

 • Om din boendesituation ändras, d.v.s. om du flyttar ihop med din fru, man eller registrerade partner efter att ni bott isär. Men också om du flyttar ihop med någon som du tidigare har varit gift eller registrerad partner med. 

 • Om du har pension eller livränta från landet du bor och den ändras.

 • Om du flyttar utanför EU, EES eller Schweiz och du får garantipension från Sverige. Eftersom den bekostas av svensk skatt så kan du inte ta med den till alla länder. 
 • Om du har änkepension och änkelivränta och ändrar din civilstatus. Civilståndet påverkar din rätt till änkepension.

När du är pensionerad utomlands: skicka in ett levnadsintyg varje år

Om du bor utomlands och får pensionsutbetalningar från Sverige behöver du skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år, så att de vet att de ska fortsätta betala ut din pension.

Anmäl förändringar och flytt till Pensionsmyndigheten

Om du bor utomlands och får pension från Sverige behöver du anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten om de kan påverka din pension. Du kan anmäla via mejl eller på telefon, till +46 498 200 700. Du behöver även meddela myndigheten om du flyttar. Då ska du skicka din nya adress och ditt personnummer i ett underskrivet brev till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund
SWEDEN

Betala skatt på din svenska pension

Även om du bor utomlands kan du behöva betala svensk skatt på den pension som du får från Sverige. Om och hur mycket skatt du betalar beror på hur nära knuten du är till Sverige i dag och om Sverige har ett skatteavtal med det land du bor i.

Pension från flera länder räknas ihop

Om du har arbetat och tjänat in pension i flera länder behöver din pension räknas ihop. Kontakta Pensionsmyndigheten för att få hjälp med det.