Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Kollektivavtalade försäkringar

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare med kollektivavtal så omfattas du av flera försäkringar, även när du jobbar i utlandet. Om du däremot är lokalt anställd i det land där du jobbar, omfattas du helt av det landets lagar och regler.

Checklista

Ta reda på vilka av försäkringarna i ditt kollektivavtal som gäller även när du jobbar utomlands.

Ta reda på om du har rätt till något extra försäkringsskydd via ditt kollektivavtal när du jobbar utomlands. 

Se till att din arbetsgivare anmäler till Collectum att du jobbar utomlands om du ska stanna en längre period.

Se till att din arbetsgivare tecknar en läkekostnadsförsäkring, LFU, för dig när du jobbar utomlands.

Om du är dubbelanställd (tjänstledig från svensk arbetsgivare för att jobba i företagets utländska dotterbolag) så se till att din svenska arbetsgivare anmäler till Collectum att du jobbar utomlands.

Om du är utsänd (det vill säga anställd av en svensk arbetsgivare) under max ett år så gäller de kollektivavtalade försäkringarna som vanligt. Om du är utomlands under en längre period ska din arbetsgivare anmäla det till Collectum för att de kollektivavtalade försäkringarna ska fortsätta att gälla. 

Om du däremot jobbar utomlands i mer än sex år – eller om planen är att jobba utomlands i mer än sex år – kan du och din arbetsgivare komma överens om bättre villkor än kollektivavtalets försäkringar. Då gäller ert avtal i stället för kollektivavtalet. Se till att det står i kontraktet vad ni kommer överens om.

Du som har kollektivavtal kan också ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL, som ger din familj ett engångsbelopp om du skulle gå bort innan du går i pension, och TFA, som kan ge dig ersättning om du råkar ut för en arbetsskada.

Villkor för att de kollektivavtalade försäkringarna ska fortsätta gälla utomlands

För att dina kollektivavtalade försäkringar ska fortsätta gälla utomlands finns Avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring, som är ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet innebär att följande svenska kollektivavtalade försäkringar fortsätter att gälla utomlands:

 • ITP, tjänstepension.
 • TGL, som ger din familj ett engångsbelopp om du skulle gå bort.
 • TFA, som kan ge dig ersättning för arbetsskada.
 • TRR, som ger dig stöd om du blir uppsagd.

För att dessa försäkringar ska gälla utomlands ska du vara utsänd av en svensk arbetsgivare som har kollektivavtal. Dessutom behöver du, innan du börjar din utlandstjänst, vara försäkrad med svensk lagstadgad arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring – eller ha varit på ett annat utlandsuppdrag där avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring gällde.

Extra försäkrad om någon försäkring saknas i ditt nya land

Om du har ett gällande kollektivavtal när du jobbar utomlands så fungerar det normalt på samma sätt som i Sverige. Ibland ger försäkringarna även ett utvidgat skydd, så att du är lika försäkrad även om det skulle saknas något i det försäkringsskydd som du har rätt till enligt lagarna i landet där du jobbar.

Tjänstledig från svensk arbetsgivare men jobbar i utländskt dotterbolag

Du räknas som dubbelanställd om du har en svensk arbetsgivare du är tjänstledig från, för att jobba i företagets utländska dotterbolag. Om du är utomlands under en längre period ska din arbetsgivare anmäla det till Collectum.

Din arbetsgivare ska kompensera dig för ITP

Om du är dubbelanställd inom EU, EES och Schweiz och inte har någon tjänstepension, så är din svenska arbetsgivare skyldig att se till att du fortsätter att ha ITP under din tid utomlands. Däremot tjänar du in allmän pension precis som i Sverige, så du behöver inte få någon kompensation för det från din ITP. 

Din arbetsgivare ska kompensera dig om du inte tjänar in allmän pension

Om du är dubbelanställd och inte tjänar in lagstadgad pension i landet där du jobbar så är din svenska arbetsgivare skyldig att kompensera dig för det, genom att betala in en extra avgift, förutom ITP-premien. Även om du tjänar in lagstadgad pension, men inte har någon tjänstepension, är din svenska arbetsgivare skyldig att se till att du fortsätter att ha ITP under din tid utomlands.

Extra ersättning när du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk och inte får ersättning via socialförsäkringen i landet kan du i stället få ersättning från tjänstepensionen ITP eller från arbetsskadeförsäkringen TFA. Det gäller när du har varit sjuk i tre månader. Om du inte får den ersättningen via ditt kollektivavtal ska din arbetsgivare kompensera dig så att du kommer upp till svensk nivå.

Extra efterlevandeskydd om du inte får allmän pension

I din ITP-försäkring ingår ett särskilt efterlevandeskydd som gäller om du inte tjänar in till svensk allmän pension. Efterlevandeskyddet ger din familj ersättning om du skulle gå bort. Skyddet gäller från och med det andra kalenderåret under ditt utlandsjobb, till och med det tredje året efter att du har slutat jobba utomlands, men längst till månaden innan du fyller 65 år.

Läkekostnadsförsäkring ger dig ersättning för vård och medicin

Din arbetsgivare ska teckna en läkekostnadsförsäkring, LFU, för dig när du jobbar utomlands. Från den kan du till exempel få ersättning för:

 • Läkarvård.
 • Sjukhusvård
 • Behandlingar.
 • Läkemedel.
 • Hjälpmedel som din läkare har skrivit ut.
 • Behandlingskostnader för en tandskada som orsakats av ett olycksfall.
 • Vissa rese- och transportkostnader.
 • Kostnader för graviditetskontroll och förlossning.

Om familjen är med utomlands kan du fråga din arbetsgivare om läkekostnadsförsäkring kan gälla för dem också. Arbetsgivaren kan teckna försäkringen för medföljande make, sambo och barn under 21 år.