Under

Arbetsliv

Vardagsliv

Se över vad du bör tänka på under tiden du bor utomlands. I checklistan är det enkelt för dig att få en översikt.

Prioritera och checka av

Läs gärna på om Sverige och ditt nya lands likheter och olikheter. Det är bra för diskussion, för du kan vara beredd på att berätta om Sverige för dina nya kollegor, vänner och bekanta. 

Fortsätt betala in till din svenska a-kassa medan du är utomlands.

Gör en bedömning av barnens utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet.

Var beredd på kulturella skillnader när du flyttar till ett nytt land. Även om du har läst på i förväg kommer det att dyka upp saker som du inte är beredd på.

Skicka in ett levnadsintyg varje år, om du är pensionär och bor utomlands. Anmäl även så fort något ändras som påverkar din pension eller när du flyttar.

Undvik mutor och följ det nya landets lagar – även om andra inte gör det. Information om mutor kan du hitta hos OECD och Institutet Mot Mutor.