Svenska kyrkans stöttande roll utomlands

För många svenskar som flyttar till ett annat land blir Svenska kyrkan en viktig plats. Särskilt vid kriser och olyckor kan den få en avgörande roll i människors liv. Det vet Per Edler, kyrkoherde för Svenska kyrkan i Rom.

Vårsolen värmer den italienska huvudstaden bakom ett disigt molntäcke. Det är söndag förmiddag och luften är fuktig, nästan kvav. Men inne i Birgittasystrarnas klosterkyrka vid Piazza Farnese i centrala Rom är det torrt och svalt.

Här i kryptan under det katolska klostret har Svenska kyrkan i Rom sin gudstjänstlokal. En helt unik lösning, enligt Per Edler som är kyrkoherde för Svenska kyrkan i Rom. Han kom hit för fyra år sedan tillsammans med sin fru, som också arbetar för kyrkan.

– Att vi är här i ett katolskt kloster är ett ekumeniskt tecken, ett tecken på enhet mellan kyrkorna. I en stad som Rom finns nästan alla världens kyrkor representerade. Jag vill ha goda relationer med de andra kyrkorna, säger Per Edler och passar på att berömma påven och Vatikanen för att de bjuder in Svenska kyrkan i Rom till konferenser med jämna mellanrum.

Svenska kyrkan fyller ett socialt och kulturellt behov för många svenskar i utlandet.

Klockan närmar sig kvart över elva och nästan 40 svenskar har sökt sig till kryptan, inredd som en vanlig svensk kyrka, för att vara med på högmässan. Minst hälften av kyrkobesökarna brukar vara tillfälliga besökare och idag är inget undantag. En stor grupp konfirmander från Göteborg är på plats.

Svenska kyrkan stöttar svenskar utomlands

Efter högmässan dukas det fram kyrkkaffe med hembakat i ett av rummen ovanför kryptan. Per Edler småpratar vant med besökarna. Det här är inte hans första utlandsjobb. För ett antal år sedan bestämde sig Svenska kyrkan för att starta en mobil och uppsökande kyrka i Phuket, ett av de största turistmålen för svenskar i Thailand. Per Edler tyckte det verkade spännande och lämnade sin tjänst som kyrkoherde i Vreta kloster för att vara med och bygga upp den nya verksamheten.

– Många turister i Phuket hade ett bagage som var lite problematiskt, och trodde att de kunde lämna sina bekymmer hemma. De hade kanske tänkt vara i Thailand i två veckor men blev kvar mycket längre än så. I sämsta fall blev de avlurade pengar. Deras ensamhet blev väldigt stor.

Tillsammans med sin fru och kollega kontaktade Per Edler resebolag, besökte svenska skolor och delade ut vattenflaskor på stränderna för att komma i kontakt med svenskar. De besökte också barer och restauranger där många svenskar höll till.

Barägarna visade sig vara mycket tacksamma för Svenska kyrkans närvaro och ringde ibland sent på kvällen.

– De kunde säga ”vi har en kund här som inte alls mår bra. Kan ni komma hit?” Ibland var det någon som ville ta livet av sig. Då behövs det framför allt någon som lyssnar. I vissa fall fick vi också ge konkret stöd för att de skulle komma hem till Sverige, säger Per Edler.

Han såg vilken stor betydelse kyrkan fick i Phuket, och det gav mersmak. Efter att ha bott i Sverige några år sökte han tjänsten som kyrkoherde i Rom.

– Här är väldigt annorlunda jämfört med Thailand. Här har vi fasta uppgifter, ett schema, en kyrka. Men det är ändå bra att ha erfarenheten från Phuket.

3 fakta om Svenska kyrkan utomlands

  1. Svenska kyrkan i utlandet startade för över hundra år sedan som ett stöd för svenska sjömän som befann sig runt om i världen. Idag har Svenska kyrkan i utlandet församlingar på 44 platser i 25 länder.
  2. Utlandsförsamlingarna håller i gudstjänster och andra aktiviteter, exempelvis kyrkans barntimmar, precis som i Sverige.
  3. Församlingarna besöker också svenskar ombord på båtar, i fängelser och på sjukhus samt hjälper till vid olyckor som drabbar svenskar utomlands.
Många som söker sig till kyrkan utomlands har inte varit särskilt aktiva kyrkobesökare i Sverige. En del tycker att utlandskyrkan är annorlunda jämfört med hemma. Men så är det inte.

Svenska kyrkan i utlandet fyller ett socialt och kulturellt behov för många svenskar i utlandet, menar Per Edler. Att ha ett sammanhang där man får prata svenska, kan vara delaktig i den svenska kulturen och hålla svenska traditioner vid liv är ett viktigt skäl till att kyrkan ofta får stor betydelse för svenskar som bor utomlands. Här i Rom ordnar man bland annat valborgsmässofirande och julbasar. Nationaldagen firas tillsammans med den svenska organisationen Swea, och när Svenska skolföreningen i Rom firar Lucia är kyrkan med och hjälper till.

I församlingshemmet S:t Lukasgården har man dessutom kyrkans barntimmar, körgrupper, föreläsningar, bokcirklar – och herrmiddagar.

– Det är så få män i församlingen. Middagarna är ett sätt att försöka lyfta fram dem, säger Per Edler.

Många som söker sig till kyrkan utomlands har inte varit särskilt aktiva kyrkobesökare i Sverige. En del tycker att utlandskyrkan är annorlunda jämfört med hemma. Men så är det inte, anser Per Edler.

– Snarare är det så att det händer något med svenskarna utomlands.

Ensamkommande söker sig till kyrkan

Kyrkan blir extra viktig för de svenskar som råkar illa ut långt hemifrån. Det kan röra sig om någon som plötsligt blir sjuk och hamnar på sjukhus. I Italien är kunskaperna i engelska generellt ganska dåliga, även bland vårdpersonal, enligt Per Edler. Vid sådana tillfällen kan Svenska kyrkans besöks- och diakonigrupp hjälpa till med stöttning och med att ordna tolk. 

– Vi engagerar gruppen när människor drabbas av bekymmer som inte ligger på konsulatets eller ambassadens bord.  Det finns inget som inte ligger på vårt bord, säger Per Edler och berättar om ett tillfälle när kyrkan via sociala medier ordnade hjälp till ett pensionärspar i en annan del av landet inom loppet av bara två timmar.

På senare tid har en ny grupp människor börjat besöka Svenska kyrkan i Rom: ensamkommande flyktingungdomar. Vanligtvis har de bott ett par år i Sverige och lärt sig svenska men sedan utvisats till Italien. Flyktingungdomarna har lättare att få uppehållstillstånd här än i Sverige, enligt Per Edler. Men när de väl fått det så förväntas de klara sig själva. Det är oerhört svårt i ett land som redan har skyhög ungdomsarbetslöshet. En del väljer att jobba svart, andra dras in i kriminalitet och droger. Svenska kyrkan i Rom gör vad de kan för att hjälpa ungdomarna.

– De är alltid välkomna till Lukasgården, vi kan bjuda på kaffe och lunch, och de som bor på gatan får komma till oss och duscha och byta kläder. Vi hjälper dem också att komma i kontakt med italienska frivilligorganisationer, säger Per Edler.

Han känner viss maktlöshet över situationen.

– Samtidigt betyder det något att bara vara medmänniska.

Svenska kyrkan i utlandet kommer få en allt viktigare roll i takt med att allt fler svenskar flyttar utomlands, tror Per Edler. Människor har fler behov än de rent ekonomiska.

– Just genom att hålla ihop hela livet – socialt, kulturellt och andligt – så har kyrkan en stor roll att spela utomlands.