Arbetskultur och arbetstider utomlands

Finns fika och vabb bara i Sverige? Jobbar alla jättemycket i Japan? Kan man vara kompis med chefen i Kanada? Vi har gjort några nedslag hos svenskar i utlandet och frågat dem om arbetskulturen i deras nya hemländer. Här är några exempel – men det kan förstås skilja sig mycket åt beroende på arbetsplats och yrke.

Mindre fika och semester i England än i Sverige

”Jag har tjugo dagars semester. Just på mitt företag är det dessutom inte så att man jobbar en massa övertid, vilket annars är vanligt. De vill inte att vi gör det.

En skillnad mot Sverige är lunchvanorna. I Sverige är det ju vanligt med fikaraster och att man går ut och äter lunch ihop. Det gör man inte här. Här äter man vid sin arbetsplats. Ganska många tar en smörgås och lite chips. Det var lite av en chock för mig.  "

–  Annelie Orbe, inredningsarkitekt i London

Vabb i Bryssel – ingen självklarhet

”Man kan inte vabba på samma sätt här som i Sverige. Det är mycket upp till arbetsgivaren, särskilt när det gäller om ersättning ska utgå vid vabb. På min arbetsplats har du rätt att utan löneavdrag vara hemma med sjukt barn under tio dagar på ett år. Det finns också ett kommunalt system som gör att man kan få en nanny som tar hand om barnet när det är sjukt.”

–  Karla Wixe, chef på LO, TCO och Sacos gemensamma kontor i Bryssel

Hård konkurrens i Japan

”De japanska medarbetarna för en ganska aggressiv kamp för att hitta sin plats i företaget. Det är svårt att stå utanför det helt, även som utlänning. Vid några tillfällen har det blivit ganska elak stämning, folk har hackat neråt och gruppen har inte kunnat samarbeta för att man vill bevisa att man är bättre än någon annan. Sedan jobbar folk väldigt mycket; när jag haft personalansvar har jag försökt få mina medarbetare att gå hem och vila om ingenting är på väg att brinna upp.”

–  Kajsa Nilsson, med många års erfarenhet av olika arbetsplatser i Japan

Sexuell läggning kan påverka mer än ålder när du söker jobb i USA

”Arbetsgivare här får inte diskriminera på grund av kön, etnicitet, religion, hudfärg eller funktionshinder. Men inte heller ålder. De får inte fråga hur gammal du är när du söker jobb, och du behöver inte heller ange det i ansökan. Vissa delstater kan däremot fortfarande diskriminera på grund av sexuell läggning. Bland annat i Colorado kan det till exempel ses som ett hinder att bli lärare om du är homosexuell.”

–  Katarina Schare, jurist i Colorado

Hierarkiskt i Kanada

”Hemma i Sverige är det en lite plattare organisation. Man ger mer input till projektet. Här gör man mest som man blir tillsagd att göra. Det är mer hierarkiskt, lite mer noga med vem som får prata på mötena.”

–  Olle Petersson, jobbar i filmindustrin i Vancouver