Så påverkar utlandsjobbet din pension

Nära hälften av alla privata tjänstemän som ska jobba utomlands tar inte reda på hur deras pension påverkas av tiden i ett annat land. I värsta fall kan det leda till lägre pensionsutbetalningar. Men det finns bra sätt att säkra sin framtida ekonomi.

Nästan hälften av de privatanställda tjänstemännen tar inte reda på någon information om hur deras socialförsäkringar, inklusive pensionen, påverkas innan de flyttar utomlands för jobb. Det visar en färsk undersökning som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av PTK.

– Det är alldeles för lite att bara hälften har kunskap om hur det fungerar. Det är jätteviktigt att ha koll på pensionen, säger Staffan Ström som är pensionsekonom på tjänstepensionsföretaget Alecta.

Där ser man att antalet privatanställda tjänstemän som arbetar utomlands har ökat de senaste åren, vilket gör att allt fler behöver planera för de effekter utlandsarbete kan ha på den framtida pensionen.

Lokalanställd – måste spara till pension själv

I Sverige består pensionen – något förenklat – av allmän pension och tjänstepension. Den allmänna pensionen utgörs huvudsakligen av inkomstpension och premiepension, och är den del av pensionen som du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan du vara säker på att din arbetsgivare dessutom betalar in till en tjänstepension. För att ytterligare komplettera pensionen kan du spara privat. 

Om du på eget initiativ ger dig ut i världen för att jobba finns det ingen koppling till svenskt pensionsintjänande längre. Då blir du lokalanställd och tjänar in pension enligt det system som gäller i landet där du bor och arbetar.

Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt att ta del av det svenska socialförsäkringssystemet, där ålderspension ingår. Men när du flyttar utomlands och slutar betala skatt i Sverige omfattas du istället av det nya hemlandets pensions- och försäkringsvillkor. Det betyder att många som flyttar utomlands inte längre tjänar in till allmän pension i Sverige.

Det finns två huvudsakliga sätt att arbeta utomlands. Ett är att vara utsänd, eller dubbelanställd. Med det menas att man fortsätter vara anställd hos en svensk arbetsgivare men tjänstgör i ett annat land. Det andra sättet är att vara lokalanställd. Då anställs man av en arbetsgivare i utlandet och har inte längre någon koppling till svensk arbetsmarknad och socialförsäkring. Det är framför allt då man behöver planera sitt pensionssparande ordentligt.

– Om du på eget initiativ ger dig ut i världen för att jobba finns det ingen koppling till svenskt pensionsintjänande längre. Då blir du lokalanställd och tjänar in pension enligt det system som gäller i landet där du bor och arbetar. Jobbar du exempelvis i Tyskland så får du utbetalningar från det tyska pensionssystemet när du flyttat hem till Sverige och gått i pension, säger Staffan Ström.

Vissa länder har system och nivåer som liknar Sveriges, medan andra knappt ger någon pension alls.

Om du jobbar i ett land som Sverige inte har någon pensionskonvention med gäller det att vara extra påläst om vad som gäller. Annars kan det bli skralt på pensionskontot.

Alecta har tagit fram exempel som visar hur mycket lokalanställda tjänstemän behöver spara när de jobbar utomlands för att komma upp i samma nivåer som de skulle gjort om de hade jobbat hela yrkeslivet i Sverige. Beräkningarna utgår från utlandsjobb som vare sig ger allmän pension eller tjänstepension, och visar att en tjänsteman kan behöva spara flera tusen kronor i månaden för att kompensera förlorat pensionsintjänande.

Skillnader mellan länder i pensionsfrågor

Samtidigt är skillnaderna stora beroende på vilket land man jobbar i. Generellt kan man säga att ju längre bort från Sverige landet ligger, desto klurigare blir det, enligt Staffan Ström.

Medborgare i EU/EES-länder som flyttar till andra länder inom området får samma sociala rättigheter som medborgarna i landet dit man flyttar. Man har rätt till pension från alla länder inom området utifrån den tid man arbetat där.

Men Annika Öhman, utlandsexpert på Alecta, påpekar att vissa nya EU-länder har betydligt lägre pensionsnivåer än vi har i Sverige.

–  Då tjänar man visserligen in pension där, men kan behöva bygga på den summan själv. Är man utsänd eller dubbelanställd med kollektivavtal kan arbetsgivaren lösa det genom att betala in extra premier om ni kommer överens om det.

Sverige har också gjort särskilda överenskommelser kring pension med ett antal länder, bland annat Indien, Sydkorea, Kanada och USA. Det innebär att man som svensk kan få pension därifrån om man arbetat i landet. Den som vill veta mer kan exempelvis vända sig till Pensionsmyndigheten.

– Om du jobbar i ett land som Sverige inte har någon pensionskonvention med gäller det att vara extra påläst om vad som gäller. Annars kan det bli skralt på pensionskontot, säger Annika Öhman.

De som åker ut på egen hand eller med ett företag utan kollektivavtal riskerar att få lägre pension. Då funkar det precis som att jobba på ett företag utan kollektivavtal i Sverige: Man måste själv kolla upp vilka pensionsvillkor som gäller.

Kollektivavtalet kan kompensera anställda

Enklast är det för tjänstemän som är utsända av en svensk arbetsgivare. De första två åren (vanligen) omfattas man av tjänstepensionen ITP, precis som om man hade jobbat i Sverige, eftersom man kvarstår i svensk socialförsäkring under den tiden. Därefter omfattas man av avtalet om social trygghet vid utlandstjänstgöring, ITP Utland, som PTK och Svenskt Näringsliv har tecknat. Det syftar till att man ska ha samma trygghet och få samma pension som om man hade arbetat i Sverige. Därför får man exempelvis alltid kompensation för bortfall av allmän pension om man arbetar i ett land som Sverige inte har konvention med.

ITP Utland omfattar även den som är dubbelanställd, vilket betyder att man är tjänstledig från den svenska arbetsgivaren för att under en period arbeta i ett utländskt moder-/syster-/ eller dotterbolag. För dubbelanställda kan dock ITP Utland avtalas bort.

I båda fallen krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal för att man ska omfattas av förmånerna.

– De som åker ut på egen hand eller med ett företag utan kollektivavtal riskerar att få lägre pension. Då funkar det precis som att jobba på ett företag utan kollektivavtal i Sverige: Man måste själv kolla upp vilka pensionsvillkor som gäller. Ofta finns ingen tjänstepension alls och då gäller det att ordna ett privat sparande istället, säger Staffan Ström.

Exakt vilka regler som gäller i varje enskilt fall bör man undersöka i god tid innan man åker. Staffan Ström rekommenderar att den som får en förfrågan av arbetsgivaren om att jobba utomlands sätter sig ner med arbetsgivaren och går igenom hur pensionsintjänandet kommer att se ut.

– Glöm heller inte sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar. Att bli sjuk eller råka ut för en olycka är aldrig roligt, men det kan bli extra tufft om det händer på andra sidan jorden.

Konventionsländer

Medborgare i EU/EES-länder som flyttar till andra länder inom området har rätt till pension från arbetslandet. Du kan också få allmän pension från länder som Sverige har konvention med, nämligen:

 • Bosnien Hercegovina
 • Chile
 • Filippinerna (avtalet är tecknat men har inte trätt i kraft än)
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Marocko
 • Turkiet
 • USA
 • Quebec (Kanada-konventionen)

Källa: Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten

Olika regler för olika anställningsform

För dig som är lokalt anställd, d.v.s. anställd av en arbetsgivare i arbetslandet utan koppling till svensk arbetsgivare:

 • Du måste själv ta ansvar för att du har de försäkringar som behövs och för att kompensera pensionen genom eget sparande. Undersök hur pensionssystemet fungerar i arbetslandet.

 • Ta reda på vad arbetsgivaren kan erbjuda för försäkringar kring pension, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och efterlevandepension. Komplettera med egna försäkringar och eget pensionssparande om det behövs.

 • I vissa länder, exempelvis inom EU/EES och länder som Sverige har konvention med, tjänar du in allmän pension när du flyttar dit och jobbar.

För dig som utsänd, d.v.s. anställd av en svensk arbetsgivare med kollektivavtal och har utsändningsintyg från Försäkringskassan:

 • De första två åren kan du omfattas av tjänstepensionen ITP precis som om du hade jobbat i Sverige, eftersom du kvarstår i svensk socialförsäkring under den tiden. Därefter omfattas du av avtalet ITP Utland, som PTK och Svenskt näringsliv har tecknat.

 • ITP Utland är obligatoriskt för utsända till länder utanför EU/EES eller länder som Sverige inte har konvention med. Avtalet syftar till att ge samma trygghet och pension som om du hade arbetat i Sverige.

 • Du får kompensation för bortfall av allmän pension om du arbetar i ett land utan socialförsäkringskonvention.

För dig som är dubbelanställd, d.v.s. tjänstledig från en svensk arbetsgivare med kollektivavtal, för att arbeta en begränsad period utomlands i ett bolag inom koncernen:

 • Du omfattas redan från start av ITP Utland, eftersom du som dubbelanställd inte är kvar inom svensk socialförsäkring vid arbete i ett annat land.

 • En annan skillnad jämfört med att vara utsänd är att ITP Utland kan avtalas bort när du är dubbelanställd.