5 pensionstips till dig som ska jobba utomlands

Om du ska arbeta utomlands och vill fortsätta tjäna in till din pension är det viktigt att se över vilka pensionssparanden du innefattas av och hur de påverkas av ditt utlandsjobb. Här är 5 tips för dig som vill trygga din framtid.

1. Ta reda på vilket system du kommer tillhöra

Olika regler gäller för pensionen beroende på om du är utsänd av ett svenskt företag, eller om du är lokalt anställd i landet. Du som är utsänd av ett svenskt företag under max ett år betalar skatt i Sverige och fortsätter att tjäna in till din pension som vanligt. Är du däremot lokalanställd, eller är borta i mer än ett år, omfattas du istället av det nya landets pensions- och försäkringsvillkor.

Om du ska jobba i ett EU-land kan du kolla hos EU-kommissionen hur socialförsäkring och pension fungerar där.

2. Kolla om landet har en pensionskonvention med Sverige

Sverige har gjort särskilda överenskommelser kring pension med ett antal länder, bland annat Indien, Sydkorea, Kanada och USA. Det innebär att du som svensk kan få pension från Sverige, även om du arbetar och går i pension i det andra landet. Läs mer om hur det funkar hos Pensionsmyndigheten.

3. Förhandla om pensionen när du löneförhandlar

Ta reda på vad arbetsgivaren kan erbjuda när det gäller pension, sjukförsäkring, efterlevandepension etc. Om du vet att du kommer förlora pensionspengar på din utlandstjänstgöring kan du försöka förhandla om att arbetsgivaren betalar dig motsvarande summa, som du kan sätta av till ditt eget pensionssparande. Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare kan en lösning vara att denne betalar in extra premier till din tjänstepension.

4. Kom ihåg kompletterande försäkringar

I det svenska socialförsäkringssystemet finns inte bara pension, utan även andra typer av skydd. Du som i Sverige har tjänstepension ITP har dessutom sjuk- och livförsäkring via den. Du kan din ITP och försäkringarna genom rådgivningstjänst.se. Om du lämnar det svenska systemet behöver du sannolikt teckna kompletterande försäkringar: sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring.

5. Spara själv

Ett privat pensionssparande bör du ha oavsett om du jobbar i Sverige eller utomlands. Det blir dock extra viktigt om du en period jobbar någonstans där du inte tjänar in pengar till din allmänna pension. Detsamma gäller förstås en medföljande partner som inte jobbar när ni är utomlands.