3 misstag att undvika när du flyttar utomlands

När en utlandsflytt stundar är det mycket att tänka på. Här är tre saker du bör undvika för att undvika bakslag i samband med flytten.

1. Betala inte skatt i fel land

Se till att du har koll på var du ska betala skatt, så du slipper ekonomiskt strul. Normalt sett ska du skatta där du bor, oavsett i vilket land du jobbar. Det finns dock länder som har särskilda skatteavtal med Sverige som innebär att den regeln inte gäller – till exempel de nordiska grannländerna, där du ska skatta i det land där du fysiskt utför arbetet. 

Om du planerar att bo utomlands i minst ett år ska du skicka in blanketten Flyttning till utlandet, till Skatteverket. Om Skatteverket bedömer att du inte längre skattemässigt bor i Sverige blir du begränsat skatteskyldig. Då skattar du bara i Sverige för de inkomster som du tjänar här. Den här skatten kallas SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta personer. Om du är begränsat skattskyldig behöver du inte deklarera inkomsterna i Sverige. Ansök om SINK hos Skatteverket.

Du förväntas däremot fortsätta betala skatt och deklarera i Sverige om du uppfyller något av dessa kriterier: 

  • Du är folkbokförd i Sverige och har ditt hem i landet. 
  • Du är i Sverige minst sex månader i följd, även om du gör kortare avbrott från vistelsen i Sverige.
  • Du har väsentlig anknytning till Sverige när du har flyttat, till exempel om du har kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande i Sverige.

Läs mer om skatteregler för utlandsboende svenskar.

2. Glöm inte pensionen

Se till att du fortsätter att spara in till pensionen när du bor utomlands. Om du inte tjänar in till pensionen som tidigare kan du behöva kompensera det med eget sparande. Huruvida du fortsätter att ingå i det svenska pensionssystemet beror bland annat på hur länge du är borta. Läs på om vad som gäller i din situation och fråga arbetsgivaren vilka förmåner du har.

3. Missa inte att rösta i svenska val

Som utlandssvensk har du rösträtt till riksdagen och Europaparlamentet. Om du har anmält din nya adress till Skatteverket kommer du att få ett utlandsröstkort och material för att brevrösta. Du som flyttar utomlands tätt inpå ett val kanske inte hinner få röstkortet, men du kan oftast ändå förtidsrösta på den svenska ambassaden eller konsulatet där du bor.

Läs mer om att rösta från utlandet hos Valmyndigheten.

Många fler tips hittar du på våra faktaspäckade sidor – med allt du behöver veta innan, under och efter utlandsvistelsen.