5 tips när du ska förhandla om lön utomlands

Vilken lönenivå du kan förvänta dig skiljer sig självklart åt mellan olika länder, inte bara för att priser skiljer sig åt, utan även för att lönen ska räcka till olika mycket. Här är fem tips för löneförhandlingen, oavsett var i världen du ska jobba.

– "Översätt" din svenska lön till nya förhållanden

Jämför lönen och arbetssituationen för ditt utlandsjobb med den i Sverige. Vilka tillägg behöver du för att inte förlora på utlandsvistelsen? Ta reda på hur levnadskostnaderna ser ut i landet, till exempel vad som ingår i bostadshyran och vad mat kostar. Tänk också på att du kan behöva kompensera för bortfall av pension.

– Prata med någon som vet hur landets byråkrati och kutym är

Det är bra att veta vad som gäller generellt för löner, semestrar och bonus – både rent lagligt och vad som är kutym. Det enklaste kan vara att fråga någon som redan arbetar i landet. Om du inte känner någon personligen kanske du kan få kontakt med någon på Linkedin, eller ringa någon som jobbar på företaget där du ska löneförhandla.

– Jämför lönenivåer

Jämför lönenivån med andra utlandsanställda som har liknande förutsättningar som du. Jämför också med lönen du skulle ha fått i Sverige. Se till att få den högsta av dessa två lönenivåer.

– Förhandla om bonus och förmåner också

Kolla upp vilka olika typer av ersättning du får: lön, tillägg och förmåner – och vad varje ersättning innebär. Se till att även få betalt för övertid, restid och tjänsteresor. Ibland kan det löna sig att förhandla om allt det som inte rör sig om rena pengar; semesterdagar, flexibilitet i arbetstid, kompetensutveckling eller olika typer av bonusar.

– Se över hur valutasvängningar kan påverka dig

Om du är utsänd av ett svenskt företag kan du få välja mellan att ta ut lönen i svenska kronor eller lokal valuta. Du kanske behöver ta ut en del av lönen i Sverige för ett sparande eller utgifter där, och en del i lokal valuta för dina levnadskostnader. Beroende på valutakursen kan det dock vara bättre att växla in pengar när du behöver dem i stället för att låta lönen betalas ut i lokal valuta.

Ta också på om du får föra in och ut pengar ur landet som du vill, eller om det finns några restriktioner, samt om det kostar att föra över pengar.