Svenskt ledarskap utmanas utomlands

Med sina platta organisationer, demokratiska beslutsvägar och involverande chefer sticker Sverige ut rejält jämfört med övriga världen. Det kan innebära stora kulturkrockar för den svenska chefen som kommer till ett nytt land.

– Sverige är ett av de länder som avviker mest när det gäller ledarskap i förhållande till övriga världen. Kommer du som svensk chef till ett annat land måste du lära dig jobba med ett ledarskap som du inte kan identifiera dig med.

Annika Berge, ansvarig för Intercultural Communications på företaget BBi Communication, är tydlig när hon pratar om svenska chefers utmaningar utomlands. Ledarskapet måste anpassas till den kultur där chefen ska leda, menar hon.

I sitt arbete har hon hand om både utländska chefer som kommer till Sverige och svenska chefer som åker utomlands. Framför allt är det stora svenska företag som vill ha hjälp med anpassning och kulturell förberedelse för chefer som ska byta land.

Definitionen av vad som är bra ledarskap är olika i olika kulturer. Man kan ha gått tiotals ledarskapsutbildningar men om ingen hänsyn har tagits till var man ska leda så är det ett slöseri med tid.

Svenska chefer utomlands riskerar att ses som svaga

Det svenska ledarskapet utmärker sig med sin konsensuskultur och avsaknad av hierarkier. Därför har svenska chefer en större utmaning internationellt än vad chefer från andra länder ofta har, enligt Annika Berge. När hon träffar svenska chefer så fokuserar hon därför på hur det svenska ledarskapet ser ut i förhållande till det mottagande landet.

– De flesta tycker att de är internationella, och har gått flera ledarskapsutbildningar. Men den interkulturella dimensionen saknas i utbildningarna. Definitionen av vad som är bra ledarskap är olika i olika kulturer. Man kan ha gått tiotals ledarskapsutbildningar men om ingen hänsyn har tagits till var man ska leda så är det ett slöseri med tid, säger Annika Berge.

Svenska chefer kan drabbas av en rad utmaningar när de ska leda i andra länder: De ses inte som tillräckligt tydliga, anses inte ge någon konstruktiv feedback till de anställda, framstår som osäkra och oförmögna att fatta beslut eftersom de hela tiden försöker involvera medarbetarna och fördela ansvar. De säger också rakt ut när det är något de inte vet, eftersom de är vana vid att inte behöva kunna allt. Det anses visa på svaghet i många länder, förklarar Annika Berge. 

Sverige är världens mest sekulariserade land, och samtidigt det mest individualistiska landet i världen. Detta får också bäring på hur vi leder och jobbar i våra organisationer

"Det svenska ledarskapet är präglat av vår kultur"

Päivi Riestola är universitetslektor på sektionen för arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Hon håller med om att Sverige är extremt i internationella sammanhang, och att det är något som svenska chefer i utlandet måste ta hänsyn till.

– Sverige är inget lagom-land. Vi sticker verkligen ut och är helt unika i ett globalt sammanhang. Vi är världens mest sekulariserade land, och samtidigt det mest individualistiska landet i världen. Detta får också bäring på hur vi leder och jobbar i våra organisationer, säger Päivi Riestola.

Det svenska ledarskapet är präglat av vår kultur, menar hon. Sverige är ett oerhört jämställt och jämlikt land i internationell jämförelse, och det är också i den icke-hierarkiska andan vi uppfostrar våra barn.

– När de växer upp så accepterar de inte vad som helst utan kräver ett mer jämlikt ledarskap. Som chef, å andra sidan, förutsätter jag att medarbetarna är självständiga och jobbar även när jag inte är på plats.

Stark förankringskultur i ledarskapet

Medarbetarna i Sverige förväntas tänka självständigt, vara kritiska och rentav ifrågasätta beslut, enligt Päivi Riestola. De får därför ofta ett stort mandat och eget ansvar. Så är det inte i många andra länder.

– Vi har också en stark förankringskultur där frågor ska stötas och blötas, alla ska vara med och diskutera. Då kan utländska chefer tycka att det inte händer någonting. Men när man väl förankrat beslutet är alla med på tåget. På så sätt är det effektivt, säger Päivi Riestola.

Hon tror att det svenska ledarskapet har framtiden för sig. Världen går i en allt mer demokratisk riktning, där detaljstyrning och hierarkier successivt blir allt ovanligare.

– Människor blir allt mer utbildade i världen och kan ställa högre krav, och därmed utmana det ledarskap man har.

Annika Berge på BBi Communication har ett delvis annat synsätt.

– Det har ju skrivits en del om att svenskt ledarskap är attraktivt i andra länder. Men det är en sanning med modifikation. Svenskt ledarskap fungerar i andra länder först när man visat hur tydlig man är som chef, säger Annika Berge.

Hon tycker det är viktigt att ha ett neutralt förhållningssätt som chef, och vara öppen kring kulturella skillnader och olika förväntningar. Om ledarskapsutbildningar innehöll mer interkulturell kunskap skulle det göra stor skillnad, anser hon.

– Det handlar inte om rätt eller fel, bra eller dåligt, utan om just skillnader som man inte kan ignorera om man vill ha ett bra resultat.