Råd till chefer som ska jobba utomlands

Microsofts Sverige-VD Joacim Damgard har tidigare varit chef i Schweiz, Thailand och Storbritannien. Att vara lyhörd och lägga kraft på att förstå den lokala kontexten är hans främsta råd till andra chefer som söker uppdrag utomlands.

Ofta är det lättare att komma som ny chef till ett land som ligger långt från Sverige än till ett land som ligger nära oss, tycker Joacim Damgard. I våra grannländer förväntar vi oss att det ska vara som i Sverige, vilket inte stämmer.

– I länder längre bort förstår man lättare att det är stor skillnad jämfört med Sverige, säger Joacim Damgard.

Sedan 2016 är han VD för Microsoft Sverige, men dessförinnan har han haft chefsuppdrag utanför Sverige i sammanlagt 16 år. Från tiden som ledare i andra länder har han framför allt lärt sig vikten av en sak: Lyhördhet.

– En stor del av ledarskapet bygger på att man förstår det osagda och har koll på kultur och värderingar som man vanligtvis tillägnar sig genom att växa upp i ett land. Därför måste man som ny chef utomlands lägga mycket tid på att ställa frågor och jobba med lokala värderingar.

När Joacim Damgard 2010 fick jobbet som chef för Ericsson i Thailand läste han på en hel del om den lokala kulturen innan flyttlasset gick till Bangkok. Han hade också människor på plats som berättade för honom hur han skulle agera i olika situationer. Bland annat behövde företaget byta ut vissa seniora ledare, och då fick han tydlig coaching kring hur han skulle gå till väga. Processen tog längre tid än han var van vid, men blev samtidigt accepterad av organisationen.

– Hade jag gjort som jag brukade göra i Västeuropa tror jag att situationen hade blivit mycket svårare, säger Joacim Damgard.

Sverige har många duktiga ledare, det ser man på hur många svenska ledare det finns i framgångsrika internationella bolag. Men vi sitter inte på någon global sanning. Huruvida någon är en bra chef eller ej tror jag hänger mer på individegenskaper än på vilket land man kommer från.

Lyssnande chefskap kan vara effektivt

Det typiskt svenska ledarskapet uppfattar han som konsensusbaserat och inlyssnande. En svensk chef pekar inte med hela handen, något som ibland porträtteras som passivt och negativt. Men det är fel tolkning, enligt Joacim Damgard. Tvärtom tycker han att det svenska ledarskapet i längden är mer effektivt eftersom det innebär en snabbare implementering av förändringar.

– Ofta går det mycket snabbare att genomföra förändringar om de först förankras i organisationen. Sedan kan svenska chefer ibland behöva vara tydligare, våga utföra saker snabbare, men jag ser egentligen inget negativt med vårt sätt att leda, säger Joacim Damgard.

Vill man vara en effektiv ledare måste man jobba tillsammans med personalen, menar han. För att lyckas med det krävs att man som chef förstår hur personalen tänker, och det skiljer sig åt mellan olika länder.

– Det finns inte ett enda sätt att göra saker på, utan många olika sätt som alla är lika bra eller dåliga. Det är viktigt med ödmjukhet.

Även om det svenska sättet att leda är effektivt så är det inget vi ska dra för stora växlar på, tycker Joacim Damgard. Sverige överskattar lätt sin egen storhet. På ett globalt plan är svenskt chefskap inte ett koncept som sticker ut som extra efterfrågat.

– Sverige har många duktiga ledare, det ser man på hur många svenska ledare det finns i framgångsrika internationella bolag. Men vi sitter inte på någon global sanning. Huruvida någon är en bra chef eller ej tror jag hänger mer på individegenskaper än på vilket land man kommer från.

 

Joacim Damgårds tips till chefer inför utlandsjobb

  1. Förbered dig ordentligt och läs på om landets historia och kultur. Lär dig förstå hur det politiska klimatet fungerar. Finns det saker som är väldigt känsliga att prata om? Det är alltid bra att ha en person på plats lokalt som kan coacha dig.
  2. Om du ska jobba i något av våra närmsta grannländer: Tro inte att det ska vara som Sverige. Vi skiljer oss väldigt mycket åt mellan de nordiska länderna, i synsätt och hur vi gör saker.
  3. Var lyhörd och visa respekt för det lokala. Det är alltid viktigt när du kommer utifrån till en ny kontext.
  4. Det är lätt att lockas att åka utomlands, men har man inte support av sin arbetsgivare så kan det bli ett jobbigt uppvaknande. Stora företag är ofta väldigt duktiga på att organisera det som behövs när någon byter tjänst till en annan del av världen, eftersom de har erfarenhet. Var ödmjuk inför att du får ta olika mycket ansvar beroende på organisationens mognad.