Fackförbunden om utlandsjobb

Trygghetsfrågor står i fokus när medlemmar kontaktar facket för att få hjälp inför utlandsjobbet. Goda förberedelser och rätt förväntningar är avgörande för att tiden i ett annat land ska bli bra. Det menar företrädare för Jusek, Unionen och Ledarna.

Mattias Niinisaari, rådgivare och förhandlare på Jusek:
”Svenska arbetsgivare är ganska skeptiska till arbetslivserfarenhet från utlandet”

Tio års egen utlandserfarenhet har gjort att Mattias Niinisaari gärna tar sig an medlemsfrågor som handlar om att arbeta utomlands.

– Ska medlemmen sändas ut för ett svenskt bolag brukar allt vara ordnat, men är det någon som ska jobba för en utländsk arbetsgivare så tittar vi igenom att villkoren ser okej ut. Då behöver vi också ta hänsyn till hur det fungerar med socialförsäkringar i landet, säger Mattias Niinisaari.

Medlemmarna som ringer Jusek för att få råd om utlandsjobb vill gärna stämma av så att lönen är korrekt. Men ofta har de inte särskilt konkreta frågor, utan vill ha hjälp med att få överblick så att de inte missar något. Mattias Niinisaari försöker upprätta en checklista och hänvisar ofta vidare till a-kassan, Försäkringskassan och Skatteverket.

Det är en stor bredd mellan de som ringer beroende på om de ska vara utsända eller lokalanställda, och beroende på vilket företag de ska arbeta för. 

Ibland märker vi att medlemmar som ska sändas ut av en svensk organisation får helt andra villkor och löner än de anställda som är kvar i Sverige. I sådana fall har jag hjälpt till att förhandla upp villkoren så att de åtminstone liknar de som gäller i Sverige.

Mattias har haft kontakt med medlemmar som jobbat i Kina för kinesiska företag. Där skiljer sig både villkor och lagstiftning radikalt från hur det ser ut i Sverige.

– Men man kan inte begära att få allt när man flyttar utomlands, utan får göra en avvägning. Kommer jobbet vara intressant och utvecklande? Då kanske man får acceptera ett lägre pensionsintjänande, exempelvis.

Inte säkert att utlandsjobb ger högre lön i Sverige

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av PTK tycker bara fyra av tio privattjänstemän att lönekarriären har gynnats av att de jobbat utomlands. Det är siffror som inte förvånar Mattias Niinisaari.

– Min bild är att det är jättebra att åka utomlands och jobba ett år eller två, men är man borta längre än så halkar man efter. Man tappar kontakten med svenska arbetsgivare, som generellt är ganska skeptiska till arbetslivserfarenhet från utlandet. 

Det leder till att personer som jobbar utomlands längre än ett par år missgynnas och i många fall får sämre karriärmöjligheter jämfört med de som stannat hemma i Sverige, menar Mattias Niinisaari. 

Samtidigt har företagskulturen stor inverkan. I vissa organisationer ses utlandserfarenhet som en merit. Och man ska inte förringa den personliga utveckling en utlandstjänst kan leda till. Mattias Niinisaari känner till ytterst få som ångrar att de åkt ut.

– Men jag hör ofta från medlemmar som varit utsända att de upplever att de halkat efter, både lönemässigt och på andra sätt. Även om det finns en viss logik i det borde svenska arbetsgivare bli bättre på att värdera den erfarenhet som utlandsjobbare har. 

Jag hör ofta från medlemmar som varit utsända att de upplever att de halkat efter, både lönemässigt och på andra sätt. Även om det finns en viss logik i det borde svenska arbetsgivare bli bättre på att värdera den erfarenhet som utlandsjobbare har.

Bert Niklasson, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna:
”Det svenska ledarskapet är mer efterfrågat idag än tidigare”

Att jobba utomlands verkar bli allt vanligare bland svenska chefer. Åtminstone om man utgår från de medlemmar som ringer Bert Niklasson.

– Vi har ju bara chefer bland våra medlemmar. Jag kan märka att det svenska ledarskapet är mer efterfrågat idag än tidigare, vilket gör att företag gärna vill skicka ut svenska chefer till verksamhet i andra länder, säger Bert Niklasson.

Det är en trend som inte bara gäller stora företag, utan även medelstora och små. De senare saknar ofta eget HR-stöd som kan hjälpa till med kunskap om hur det fungerar att sända ut personal, och vänder sig då till Ledarna istället.

För många svenska bolag är det naturligt att anställda jobbar några år utomlands, enligt Bert Niklasson. Ericsson, Ikea och Saab är några exempel.

– Det hör till att man ska ha några år utomlands i bagaget för att göra chefskarriär. Man ser att det är en nyttig erfarenhet att ha med sig. För 20 år sedan fick anställda be om att få en utlandstjänst. Nu ligger det i företagens karriärpolicy. 

Det hör till att man ska ha några år utomlands i bagaget för att göra chefskarriär. Man ser att det är en nyttig erfarenhet att ha med sig. För 20 år sedan fick anställda be om att få en utlandstjänst. Nu ligger det i företagens karriärpolicy.

Även om chefer har ett annat fokus än andra medarbetare så handlar de vanligaste frågorna till Bert Niklasson om trygghet. Hur fungerar det med a-kassa och inkomstförsäkring, vad händer med tjänstepensionen och vem står för alla kostnader i utlandet? Det senare är en fråga som kan orsaka stor frustration om man inte kommit överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla innan utlandstjänstgöringen påbörjas.

I de fall där familjen följer med utomlands är det viktigt att stämma av deras rättigheter och möjligheter. Kan en medföljande make/maka eller sambo exempelvis få arbetstillstånd, och vad ska de göra om de inte får det?

– Det är inte så lätt som egenförsörjande skandinav att komma ut som medföljande till ett annat land utan att kunna försörja sig. Då får man försöka hitta andra sätt som personen kan hålla sig sysselsatt och engagerad på. Det här är ett beslut hela familjen gör, brukar jag säga.

Undersök det nya landet innan du flyttar

Goda förberedelser är därför a och o, menar Bert Niklasson. Inte minst när det gäller kulturen i det nya landet. Stora företag kan erbjuda anpassade program där familjer på väg utomlands får träffa andra familjer som bott i landet tidigare. Mindre företag har inte samma möjligheter till förberedelser. Men att åka och besöka landet för att titta på arbetsplats, boende och eventuell skola till barnen är alltid en god idé.

– Ställ krav på arbetsgivaren att få hjälp med förberedelser. Man behöver inte klara allting själv, säger Bert Niklasson.

Många som återvänder hem efter utlandsjobb är missnöjda med sin lönekarriär och tycker att arbetsgivaren borde ta hand om utlandserfarenheten på ett bättre sätt. Det beror på otydliga förväntningar, menar Bert Niklasson. Som utsänd har man ibland högre förväntningar än vad arbetsgivaren har, särskilt som man ofta får en helt annan position och status på utländska arbetsplatser än vad man haft hemma i Sverige.

Men Sverige är knappast sämre än andra länder på att ta till vara utlandserfarenheter, enligt Bert Niklasson.

– Det gäller att ha realistiska förväntningar och veta varför man tar uppdraget. Se helhetsupplevelsen som en investering för hela familjen snarare än ett karriärsprång. Det är fortfarande få förunnat att bo och leva utomlands ett par år.

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen: ”Många av våra medlemmar drömmer om att jobba utomlands”

För Unionen är utlandsarbete ett prioriterat ämne. Det märktes inte minst när förbundet under en höstvecka slog upp ett tillfälligt kontor i New York.

– Frågan om utlandsjobb är viktig för oss eftersom många av våra medlemmar tänker eller drömmer om att jobba utomlands. Då vill vi kunna erbjuda kunskap och vägledning, säger Henrik Ehrenberg.

Han framhåller vikten av planering för alla som tänker jobba i ett annat land, vare sig det är som utsänd av ett svenskt företag eller som lokalanställd. Siffror som Unionen har tagit fram med hjälp av Novus visar att kunskapen om vilka konsekvenser utlandsarbete kan få för pension och socialförsäkringar är mycket låg bland tjänstemän i privat sektor. Av de som vill jobba utomlands svarade 10 procent att de hade koll på hur pensionen påverkas. Mellan fem och sex procent svarade att de visste hur olika socialförsäkringar påverkas.

– Vissa riskerar att få en kalldusch när de kommer hem och upptäcker att de inte omfattas av socialförsäkringssystemen omedelbart. Personer som flyttar hem till Sverige kan tro att de ska få föräldraförsäkring baserat på den lön de haft i utlandet. Och så är det ju ofta inte, säger Henrik Ehrenberg.

Ta hjälp av facket i god tid

De medlemmar som hör av sig till Unionen med frågor om utlandsjobb vill bland annat ha hjälp med anställningskontraktet och med vilka krav de kan ställa. De undrar också över skillnader mellan olika tjänstgöringsformer, som att vara utsänd eller lokalanställd.

Ta inte för givet att arbetsgivaren har full koll på vad som krävs för att få ett fullgott socialt skydd i utlandet, är Henrik Ehrenbergs råd. Det är en bra idé att kontakta fackets medlemsrådgivning i god tid innan avresa. Kollektivavtal underlättar alltid för den som är utsänd – då finns det ofta redan uppgörelser kring villkor och försäkringar.

När det gäller arbetsgivares syn på utlandserfarenhet menar Henrik Ehrenberg att det är något som skiljer sig mycket från fall till fall.

– Men undersökningen vi gjort visar att många arbetsgivare inte tar till vara på den kompetens som de som har jobbat utomlands har fått med sig. Det är en nackdel för både den anställde och företaget när kompetens inte tas tillvara.