Den typiske utlandssvensken – rapport från PTK

I slutet av 2017 gav PTK i uppdrag till undersökningsföretaget Novus att intervjua tjänstemän som arbetat utomlands. Totalt intervjuades 265 tjänstemän som jobbat utomlands i privat sektor under de senaste 15 åren.

PTK:s undersökning kan användas för att sammanfatta typiska egenskaper hos svenska tjänstemän som jobbar utomlands. Följande gäller den typiske utlandssvensken:

  • Har utbildning från högskola eller universitet.
  • Jobbar inom tillverkning och industri. (Detta gäller hela 26 procent av tjänstemännen i undersökningen.) Näst vanligast är att jobba med IT.
  • Valde att arbeta utomlands för att få ny erfarenhet, för att det kändes kul och intressant och för att de såg det som spännande med en ny utmaning.
  • Fick erbjudande om att jobba utomlands internt på företaget där man var anställd. Så var det för drygt fyra av tio tillfrågade tjänstemän. Bara en av tjugo hade själv sökt jobbet.
  • Tycker det var lätt att anpassa sig till det lokala arbetslivet. (2 av 3 uppgav detta.)
  • Har haft anställning i Danmark, Norge eller Storbritannien. 

Novus har också tagit fram siffror om utlandsarbete åt Unionen. Den undersökningen visar att en typisk utlandsarbetare mycket väl kan ha varit chef innan han eller hon åkte utomlands för jobb. När man frågar de privatanställda tjänstemännen om de ser det som troligt att de kommer jobba utomlands under yrkeslivet, så är chefer överrepresenterade bland ja-sägarna.

Här jobbar flest svenska tjänstemän utomlands

  1. Danmark (18 %)
  2. Norge (16 %)
  3. Storbritannien (15 %)