Arbetsgivare om hur utlandserfarenhet påverkar karriären

Många företag med verksamhet både i Sverige och andra länder har utsända medarbetare. Hälften av dem tycker det är viktigt att ha medarbetare med utlandserfarenhet, visar siffror som PTK tagit fram. Nya erfarenheter, ökad kompetens och erfarenhet av andra kulturer är några positiva effekter arbetsgivarna ser.

3 av 10 företag, med minst 10 anställda och verksamhet i både Sverige och andra länder, har medarbetare som är eller varit utsända. Av de företag som har/haft utsända medarbetare uppger hälften att det är viktigt att ha medarbetare med erfarenhet av att jobba utomlands. 2 av 3 företag har rutiner för medarbetare som ska sändas ut, men bara 4 av 10 har rutiner för återvändandet.

4 av 10 företag som har/haft utsända medarbetare tycker att personlig utveckling och nya erfarenheter är det viktigaste som tillförs verksamheten när medarbetarna kommer tillbaka till Sverige. Många ser också ökad kompetens, erfarenhet av personer från andra kulturer och ökad kunskap om att jobba i en global organisation som viktiga vinster med att sända ut anställda.

Volvo om hur de hanterar utsända privatanställda tjänstemän

– Vi är en global organisation med många avdelningar spridda över olika länder. Vi har expatriater i 58 länder totalt, både chefer och medarbetare på alla nivåer, och de kommer från nästan lika många länder. Vi hanterar alla flyttar centralt men med lokal support, säger Maria Nygren som jobbar på Volvo Groups HR-avdelning.

Man får större förståelse för komplexiteten i andra kulturer och tar med sig det till sin hemorganisation. Kompetensen ökar, och i slutänden leder det till ett mer framgångsrikt företag.

Volvo har rutiner och program som förberedelse för både längre och kortare utlandsvistelser. Vid längre uppdrag får den anställde förberedelse i form av information och utbildning i lokal kultur, och får även göra ett besök i det nya landet med sin familj. Skälet till flytten är ofta att det finns behov av en viss kompetens i ett annat land där Volvo har verksamhet.

På Volvo ser man flera fördelar med att personal testar att jobba en period i ett annat land.

– Det är viktigt att få insyn i hela kedjan, från start till det vi erbjuder kunderna i slutänden. Man får större förståelse för komplexiteten i andra kulturer och tar med sig det till sin hemorganisation. Kompetensen ökar, och i slutänden leder det till ett mer framgångsrikt företag, säger Maria Nygren.

Även vid nyanställningar kan det vara positivt om den sökande har erfarenhet från andra länder, men det beror helt på vad tjänsten innebär. Några nackdelar med att en person har jobbat i länder utanför Sverige ser man inte.

– Det ses bara som berikande med sådan erfarenhet.

Holmens syn på utlandsarbetare

– Utlandserfarenhet har olika betydelse beroende på vilken roll en person söker hos oss. Ska du arbeta med skog så är erfarenhet från typiska skogsnationer betydelsefullt, även kulturellt. Det påverkar ditt förhållningssätt till skogen, säger Gunilla Rolander, HR-chef på skogsindustrikoncernen Holmen.

Utlandserfarenhet kan bidra till att en person vidgar sin referensram och ökar sin flexibilitet. Det kan ge fler dimensioner till en persons förmåga att leverera.

Holmen har två tredjedelar av verksamheten i Sverige och en tredjedel utomlands där man enbart har lokalt anställda. Erfarenhet från jobb utomlands är inget som företaget söker aktivt efter men välkomnar vid rekryteringar.

Erfarenhet från andra kulturer och miljöer kan vara positivt inom exempelvis försäljning, menar Gunilla Rolander. Hon beskriver Holmen som en teknisk verksamhet med många experter, vilket gör det extra positivt om anställda kan tillföra ett bredare perspektiv.

– Utlandserfarenhet kan bidra till att en person vidgar sin referensram och ökar sin flexibilitet. Det kan ge fler dimensioner till en persons förmåga att leverera. Och om du jobbat utomlands så har du ett bevisat mod. Du har befunnit dig på djupt vatten, fått hantera svårigheter.

Skogsindustrin är en förhållandevis liten bransch där tillgång till nätverk kan vara viktigt, enligt Gunilla Rolander. Kommer man in efter flera år i ett annat land kan det innebära ett initialt hinder.

– Men det är inte oöverbryggbart. Vi har ingenjörer från Italien och Finland som flyttat hit. Är man intresserad av skog och den här branschen så är Norden väldigt attraktivt.