Viktigt med testamente vid utlandsflytt

Många utlandssvenskar skriver inget testamente, och räknar med att deras arv fördelas enligt svensk lag om de skulle gå bort. Men med den nya europeiska arvsförordningen är det inte alls säkert att det blir så.

Döden är förmodligen det sista du vill tänka på när du flyttar utomlands. Ändå är den något som drabbar alla förr eller senare, och ett dödsfall i utlandet kan dessutom innebära oväntade komplikationer för de efterlevande.

I Sverige är det ärvdabalken som bestämmer hur arvet ska fördelas när det saknas testamente. Många svenskar som bosatt sig utomlands låter därför bli att skriva testamente, eftersom de vill att arvet ska fördelas enligt den svenska ärvdabalkens regler. Men det är en felräkning, enligt Carolina P som är chefsjurist på Digitala Juristerna. Sedan 2015 gäller nämligen EU:s arvsförordning.

–  I och med att vi flyttar allt mer över gränser så har allt fler arv internationell anknytning. Det har gjort att samma arv ibland behövt handläggas i flera länder. För att förhindra det och underlätta för anhöriga så har EU antagit den här förordningen, säger Carolina.

Arvsförordningen innehåller inga egna arvsbestämmelser, utan reglerar helt enkelt vilket lands lag och domstol som ska tillämpas på ett arv. Om en person inte skrivit något testamente, är det lagen i det land där personen hade sin hemvist vid dödstillfället som gäller. Hemvist är definierat som det land där personen stadigvarande bor.

Skriv ett testamente och gör ett aktivt lagval i testamentet. Är du passiv kan det hända att ett annat lands lag blir den som gäller, mot din vilja.

Trots att tanken med förordningen är att underlätta så kan den ge effekter som strider mot den avlidnes önskan, menar Carolina. Lagstiftningen kring arv skiljer sig nämligen mycket åt mellan EU-länder. Ett exempel är Spanien.

– Sverige har ju avskaffat både gåvoskatten och arvsskatten, vilket inte alla EU-länder gjort. I Spanien exempelvis uppkommer en arvsskatt som arvingarna betalar när de ska få ut arvet.

Den spanska arvsskatten ligger på helt olika nivåer beroende på var i landet man bor. I Madrid är den nästan noll procent, medan den i Andalusien ligger på 36 procent eller mer. Dessutom ärver man i Spanien både en persons tillgångar och skulder. Och det finns andra viktiga skillnader.

– I Sverige är det maka eller make som ärver i första hand, medan gemensamma barn måste vänta. I Spanien ärver barnen i första hand, och maka eller make i andra hand, säger Carolina.

För att undvika att anhöriga drabbas av onödiga överraskningar är det därför viktigt att skriva ett testamente när man flyttar till ett annat land, råder Carolina. Om du är medborgare i flera länder, kan du i och med EU:s arvsförordning välja vilket av dina medborgarskapsländers lag som ska tillämpas på testamentet. Genom att upprätta ett svenskt testamente kan du göra ett aktivt lagval och bestämma att svensk lag ska tillämpas.

När det gäller länder utanför EU är det också viktigt att kolla upp hur landets arvslagar fungerar och vad du behöver göra för att arvet ska hanteras som du vill.

– Skriv ett testamente och gör ett aktivt lagval i testamentet. Är du passiv kan det hända att ett annat lands lag blir den som gäller, mot din vilja.

Tre korta om EU:s arvsförordning

  1. Ett testamente som är giltigt i ett EU-land ska också vara giltigt i andra EU-länder. Genom förordningen kan du få ut ett europeiskt arvsintyg, som är en hjälp att styrka arvets ställning i andra länder.
  2. Saknas testamente är det arvslagarna i landet där den avlidne haft sin hemvist som gäller. Men det finns undantag: Om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land, ska lagen i det landet tillämpas i stället.
  3. Storbritannien, Irland och Danmark har ställt sig utanför förordningen.