Jakt på talanger kräver globalt tankesätt

På spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment har över 40 procent av de anställda utländsk bakgrund. Bristen på duktiga spelutvecklare gör att bolaget måste locka medarbetare som inte tidigare jobbat i Sverige. “Man kommer till ett läge där fördomarna havererar”, säger VD:n David Polfeldt.

Medarbetarna på Massive Entertainment i Malmö kommer från 36 olika länder. Ett par hemvändande svenskar finns också bland de anställda. 

– För oss har det varit väldigt positivt. Den som varit utomlands ett par år har ofta jätteintressanta erfarenheter och är mognare, säger bolagets VD, David Polfeldt.

Massive Entertainment grundades 1997 och de första åren anställdes bara svenskar. När de började anställa personer från andra länder var det först en utmaning att hantera den ökade heterogeniteten. Men när andelen medarbetare med internationell bakgrund kom upp i omkring 15 procent hände något.

– Lyckligtvis kommer man till ett läge där fördomarna havererar. Till slut hade vi så många nationaliteter och olika bakgrunder att fördomar inte längre var funktionella. Då ersattes stereotyperna med fokus på kreativitet och hantverk, säger David Polfeldt.

Spelutvecklingsbranschen är internationell och det råder brist på kompetens. Det gör att duktiga utvecklare kan välja projekt och arbetsplats efter eget intresse. Var arbetsplatsen ligger rent geografiskt spelar mindre roll för talangerna, enligt David Polfeldt – lika lite som bolaget bryr sig om var i världen aspirerande medarbetare tidigare bott.

Den svenska kulturen är väldigt privat. På kvällen är det nästan folktomt ute, och det är skrämmande för många som inte är vana. I Sverige jobbar man och sedan går man hem. En arbetsplats att gå till är det snabbaste sättet att bli integrerad i Sverige.

Problem för medföljande utan nätverk

Då är det ofta svårare för utvecklarnas medföljande sambo eller make/maka att komma in på den svenska arbetsmarknaden, enligt Magdalena Schultze som är HR Manager på Massive Entertainment.

– Den största utmaningen är de medföljande. De som har små barn har ofta lättare att komma in eftersom de får kontakter genom barnomsorgen. Men det har hänt att medarbetare har lämnat oss för att det inte funkat för deras familj.

Eftersom privatlivet har betydelse för att duktiga utvecklare ska stanna kvar satsar man på att stötta hela familjen med egen expertis. Bland annat har Massive Entertainment ett eget coachprogram och hjälper medföljande att söka jobb.

– Vi tittar mycket i våra egna nätverk. Vet man vilka man ska kontakta är det mycket lättare, säger Magdalena Schultze.

David Polfeldt menar att arbete i det närmaste är ett krav för att känna sig hemma i Sverige.

– Den svenska kulturen är väldigt privat. På kvällen är det nästan folktomt ute, och det är skrämmande för många som inte är vana. I Sverige jobbar man och sedan går man hem. En arbetsplats att gå till är det snabbaste sättet att bli integrerad i Sverige.