8 saker arbetsgivare bör veta om utlandsarbete

Visste du att ett av de vanligaste skälen till att människor tackar nej till utlandstjänstgöring är att man inte tycker att det funkar för familjen? Här är åtta saker du som arbetsgivare borde veta om utlandsarbete.

  1. Utlandstjänstgöring är bra för både företaget och den anställda. Det viktigaste som utsänd personal bidrar med när de kommer tillbaka till Sverige är nya erfarenheter och personlig utveckling (enligt intervjuer med 100 HR-ansvariga*).

  2. Möjligheten att jobba utomlands är en fördel vid rekrytering. Utlandsarbete är attraktivt på arbetsmarknaden. Om ni kan erbjuda era medarbetare det, skriv det redan i jobbannonser och ta upp det på anställningsintervjuer.

  3. Information skapar trygghet. Se till att ni har rutiner att följa när en medarbetare ska skickas utomlands. Färdigt informationsmaterial och checklistor för den anställda gör livet enklare både för dem och er. 

  4. Familjen går före. Det vanligaste skälet till att folk tackar nej till utlandstjänstgöring är att man inte tycker att det funkar för partnern eller barnen. Erbjud stöd till medföljande att hitta jobb – använd företagets kontaktnät. Då är chansen större att ni får rätt person på rätt plats.

  5. Ert vanliga kontrakt räcker antagligen inte. I ett utlandskontrakt bör flera saker slås fast, för att undvika missförstånd och besvikelser. Ett förslag på hur kontraktet kan se ut finns här

  6. Extra försäkringar behövs om utlandsvistelsen är längre än ett år. Nästan hälften* av de som tagit utlandstjänst tog inte reda på innan hur socialförsäkringen skulle påverkas. Påminn dem gärna, och se till att du som arbetsgivare har gjort din del! Till exempel ska ni alltid teckna en Läkekostnadsförsäkring (LFU) för anställda som är borta längre än ett år.

  7. Kulturella skillnader är större än man tror. Många underskattar vikten av kulturella skillnader, särskilt när de ska till andra länder i Europa. Erbjud kulturträning så ökar chansen att dina utsända medarbetare trivs, både på jobbet och i vardagen.

  8. Hemkomsten är ofta det svåraste. Många som jobbat utomlands upplever hemkomsten som det svåraste – ändå erbjuder företagen sällan stöd i den fasen. Se till att ni har rutiner för hur utsända ska tas emot och hur deras nya kompetens ska tas tillvara när de kommer hem. Ibland kan de behöva en ändrad eller ny tjänst.

*Tipsen och siffrorna kommer från rapporten Arbeta utomlands, som bygger på två kvantitativa Novus-undersökningar samt kvalitativa intervjuer, dels med HR-ansvariga, dels med 265 tjänstemän som arbetat utanför Sverige. Rapporten är framtagen av PTK, som arbetar för bättre villkor och ökad trygghet för privatanställda tjänstemän.