Om PTK

PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 27 fackförbund. Vi förbättrar villkoren och ökar kunskapen för privatanställda tjänstemän.

Våra uppdrag är kopplade till pensioner och försäkringar, arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor.

PTK:s medlemsförbund

PTK driver också webbplatserna knegdeg.se, där du enkelt kan se vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi, och rådgivningstjänst.se, där du med tjänstepensionen ITP gratis får personliga råd om pension och försäkringar.