Om PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation där 27 fackförbund samverkar om förhandlingar, utbildning och information. Vi representerar 860 000 tjänstemän i privat sektor.

Våra uppdrag är kopplade till pensioner och försäkringar, arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor.

PTK:s medlemsförbund

PTK driver också webbplatserna knegdeg.se, där du enkelt kan se vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi, och rådgivningstjänst.se, där du med ITP får personliga och oberoende råd om pension och försäkringar.