Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Utlandsförberedelser

Läs på om specifika ämnen som rör ditt vardagsliv och checka av det du behöver ta tag i för att vara så bra förberedd som möjligt när du byter land. Det kan vara mycket du gör på rutin i Sverige som fungerar helt annorlunda i ditt nya land.

Checklista

Ta med dig dokument som rör din ekonomi och egendom; försäkringsintyg för sjuk- och bilförsäkring, bevis på att du är ägare till den egendom du tar med dig (t.ex. en bil som du kan behöva bevisa att du ägt en viss tid), slutskattebesked från de senaste åren, intyg från banken om ekonomisk status.

Ta med dig dokument som rör din, och eventuellt din familjs, hälsa; vaccinationsintyg, sjuk- och tandläkarjournaler, friskintyg (du kan behöva bevisa att du inte bär på vissa sjukdomar). 

Ta med dig dokument som du kan behöva i din vardag; körkort, straffrihetsintyg, äktenskapsbevis, hyreskontrakt, ett antal passfoton, personbevis, skilsmässo- och vårdnadsbeslut, adoptionsbeslut.

Förbered utlandsvisdelsen i god tid, det kan ta tid att få alla dokument på plats och söka kontakt med myndigheter i ditt nya land. 

Spara alla viktiga papper i original. Kopior gäller inte.

Spara alla resehandlingar. De kan vara bra att visa för myndigheter i skattesammanhang, både i ditt nya land och i Sverige. 

Ta reda på så mycket du kan om ditt nya jobbland, orten där du ska jobba och jobbet som du funderar på att ta. Om du är påläst är det lättare att formulera frågor både till din arbetsgivare och till myndigheter. Det finns många nätverk, både i Sverige och globalt, där du kan hitta information. 

Ta reda på vad du behöver förbereda innan du lämnar Sverige. Avsätt ordentligt med tid för förberedelser, och tänk på att det är mer att ordna om du har en bostad i Sverige och om fler än du ska flytta med. Om du ska vara utomlands i över ett år ska du anmäla det till Skatteverket.

Du kan behöva kontakta myndigheter i det nya landet innan du åker, till exempel tull- och skattemyndigheter. Det kan vara bra att kontakta myndigheterna, både i Sverige och i det nya landet, via mejl om det går, så att du får skriftliga svar. Se över dina försäkringar, både privat och de du har via jobbet. Ta även reda på hur det fungerar med sjukvården i ditt nya land.

Undersök det nya landet i förväg
Om det är möjligt så gör gärna en kortare resa till din nya arbetsort – tillsammans med din familj om de ska följa med – för att avgöra om det är en plats som ni vill flytta till. Om det skulle vara något som inte fungerar är det bättre att få reda på det i förväg än att det dyker upp något som hindrar dig från att göra ditt jobb utomlands. Om du är utsänd kan arbetsgivaren eventuellt betala för en sådan resa.

Du kan också ta kontakt med en Eures-rådgivare via Arbetsförmedlingen och ställa frågor om ditt nya land.

Kontrollera passets giltighetstid

Inom Norden räcker det med att ha ett id-kort för att röra sig fritt. Inom de flesta andra länder är det dock bra att ha ett pass med sig. Visserligen är Sverige med i Schengensamarbetet, där det ska räcka med att ha ett nationellt id-kort, men i praktiken vill ofta banker, hyresvärdar myndigheter och andra ändå se ditt pass. 

En del länder har krav på att passet måste vara giltigt en viss tid efter hemresedatum – eller inresedatum. Kolla upp vad som gäller i ditt jobbland.

Ta med husdjur utomlands

För att ta med dig ditt husdjur utomlands behöver det ha ett pass, som du skaffar hos veterinären. I passet skrivs alla vaccinationer och hälsokontroller in, och de kontrolleras sedan vid varje resa. Om ditt djur inte har giltiga stämplar i sitt pass, för till exempel rabiesvaccination, får det varken komma in i det nya landet eller tillbaka in till Sverige. Kontakta ditt nya lands ambassad och ta reda på vilka regler som gäller där. Räkna med några månaders förberedelser för djur som ska flytta med utomlands. Läs mer hos Jordbruksverket.

Du som ska jobba inom EU, EES eller Schweiz kan hitta information hos både Europeiska kommissionen och Europeiska unionen.

Du som ska jobba inom Norden kan dessutom hitta information hos; Nordiska rådets portal hallå NordenNordiska ministerrådetFöreningen Norden.