Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Socialförsäkring utomlands

När du jobbar utomlands lämnar du oftast den svenska socialförsäkringen och är då i stället skyddad av socialförsäkringen i ditt nya land. Därför är det viktigt att du tar reda på hur socialförsäkringen fungerar just där.

Checklista

Anmäl till Försäkringskassan om du lämnar Sverige för minst ett år. I normalfallet lämnar du den svenska socialförsäkringen när du jobbar utomlands och är i stället försäkrad i det land där du jobbar.

Ta reda på hur socialförsäkringen fungerar i det land där du jobbar. 

Ta reda på om Sverige har en socialförsäkringskonvention med landet som du jobbar i och hur det påverkar dig.

Läs mer om lagar och rätt på EU-rätten och EU:s webbportal

Ansök om kostnadsfri juridisk rådgivning om vilka rättigheter och skyldigheter som EU:s medborgare har enligt EG-rätten.

Skicka in intyg A1 till Försäkringskassan för att bli godkänd som utsänd. Du räknas som utsänd om du jobbar utomlands för en arbetsgivare som har verksamhet av betydande omfattning i Sverige.

Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan innan du åker. 

Ta reda på hur socialförsäkringssystemet fungerar i landet där du ska jobba. Se till att komma in i systemet redan från början.

Ta reda på hur socialförsäkringssystemet fungerar i landet där du ska jobba. Se till att komma in i systemet redan från början.

Kontakta Försäkringskassan och ta reda på vad som gäller för varje familjemedlem – det kan vara olika.

Du som jobbar inom EU, EES eller Schweiz kan läsa hos Europeiska kommissionen hur det fungerar i de olika länderna. Sverige har tecknat särskilda avtal, så kallade socialförsäkringskonventioner, med vissa länder, bland annat de nordiska länderna. Ta reda på om Sverige har ett sådant avtal med landet du jobbar i och hur det påverkar dig.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare med kollektivavtal är du dessutom försäkrad via det.

Anmäl till Försäkringskassan om du är borta längre än ett år
Om du lämnar Sverige för minst ett år är du skyldig att anmäla det till Försäkringskassan. Samma sak gäller om du blir borta längre än ett år utan att det var planerat från början.

Om du är borta från Sverige under längre tid än ett år – och inte är utsänd av en svensk arbetsgivare – anses du inte längre vara bosatt i Sverige, och blir därför avregistrerad från den svenska socialförsäkringen från och med den dagen du lämnade landet. Om du får utbetalningar, till exempel bostadsbidrag eller sjukpenning, under perioden när du ska avregistreras prövar Försäkringskassan om du har rätt att fortsätta få pengarna.

Skicka in intyg till Försäkringskassan

Som utsänd inom EU, EES eller Schweiz kan du vara kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i två år och därmed bland annat få tillgång till barnbidrag.

För att betraktas som utsänd ska du jobba för en arbetsgivare som har verksamhet av betydande omfattning i Sverige. Skicka in intyg A1 till Försäkringskassan för att bli godkänd som utsänd. Det går bra att skicka in intyget även om du redan har börjat jobba utomlands.

För att smidigt kunna få sjukvård i landet där du arbetar behöver du beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan innan du åker.

I följande fall räknas du inte som utsänd, utan ska istället vara försäkrad i det nya landet om du:

  • Redan har använt någon förmån i det nya landet, till exempel sjukpenning.
  • Ställs till förfogande för ett tredje företag i arbetslandet.
  • Byter arbetsgivare i det nya landet.

Du kan vara utsänd i två år – plus förlängning eller dispens

Om du jobbar utomlands längre än två år ska du ingå i socialförsäkringssystemet i det land där du jobbar. Alternativet är att ansöka om förlängning hos Försäkringskassan för att få vara kvar i det svenska systemet. Om du redan från början vet att du ska jobba utomlands en längre period än två år kan du söka dispens direkt. Då kan du stanna kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i upp till fem år.

Du som jobbar inom Norden har ännu bättre rättigheter

Om du jobbar i ett annat nordiskt land gäller samma regler som inom övriga EU. Men Sverige har även särskilda avtal, så kallade socialförsäkringskonventioner, med de övriga nordiska länderna, som ger ännu bättre rättigheter. Här kan du hitta mer information:

Kontakta Försäkringskassan när du ska jobba utomlands

Som utsänd utanför EU, EES eller Schweiz kan du vara kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i ett år. Det kan finnas möjlighet att vara kvar i systemet längre om Sverige har en så kallad socialförsäkringskonvention med landet.

För att betraktas som utsänd ska du jobba för en arbetsgivare som har verksamhet av betydande omfattning i Sverige. Kontakta Försäkringskassan för att bli godkänd som utsänd. Normalt behöver du skicka in en kopia av ditt anställningskontrakt för att visa att du jobbar för en svensk arbetsgivare, som har verksamhet av betydande omfattning i Sverige och som har skickat dig utomlands.

Var försäkrad i det nya landet från början

Du som lämnar det svenska systemet måste se till att från början till att komma in i socialförsäkringssystemet i landet där du jobbar. Social Security Administration har en genomgång av världens socialförsäkringssystem.

Fråga Försäkringskassan vad som gäller medföljande

Kontakta Försäkringskassan för att kontrollera om du kan vara kvar i den svenska socialförsäkringen under tiden som du är utomlands. Om du och din partner har barn över 16 år som följer med utomlands så kontrollera även om de är kvar i det svenska socialförsäkringssystemet – och vad som gäller om barnen stannar kvar i Sverige.

Om du som medföljande inte jobbar är det möjligt att ta med svenskt barnbidrag och svenskt underhållsstöd och vara utomlands i sex månader. Men det gäller bara om planen inte är att vara borta längre än så. Annars slutar utbetalningarna i och med att du lämnar Sverige. Svensk föräldrapenning kan du ta med utomlands under ett år. Kontakta Försäkringskassan och ta reda på vad som gäller för dig.

Tänk på att du blir avregistrerad från den svenska socialförsäkringen när du har varit borta från Sverige i ett år. Om din partner är utsänd av en svensk arbetsgivare kan det innebära att du blir avregistrerad medan din partner fortfarande är försäkrad i Sverige. Kontrollera i så fall vilka regler som gäller i landet där du bor och om du har rätt till några socialförsäkringar där.