Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till den helt nya sajten arbetautomlands.se! Arbete pågår fortfarande, och vi vill gärna få dina synpunkter och förslag på förbättringar. Mejla oss på webb@ptk.se.

Välj skolform åt barnen utomlands

Du som har barn i skolåldern behöver se till hur deras skolgång påverkas, både när det kommer till deras skolgång utomlands och när ni flyttar tillbaka till Sverige.

Använd checklistan om skola utomlands:

Ta reda på vilka studiealternativ som kan vara aktuella för barnens skolgång. Ta kontakt med aktuella skolor i förväg – tänk på att det kan vara kö.

Se till att barnen får rätt behörighet för att kunna fortsätta studera i Sverige, särskilt om de är i skarven mellan högstadiet och gymnasiet, eller mellan gymnasiet och högskola eller universitet.

Se över svensk utbildning utomlands. Välj mellan svenska utlandsskolor, distansundervisning för årskurs 6–9 och Hermods AB för gymnasiet, svenska sektioner vid vissa utländska skolor eller skolföreningar som erbjuder kompletterande svensk undervisning.

Ta kontakt med svenska internatskolor i god tid för att få veta ansökningstider, avgifter och inträdeskrav.

Ansök om inackorderingstillägg om dina barn ska stanna kvar i Sverige och går på högstadiet. 

Kontrollera om barnen har möjlighet att söka stipendium från Stipendiefonden för utlandsungdom.

Ta reda på om det finns en Europaskola som dina barn kan gå i, om du jobbar inom en EU-institution.

Ta reda på om dina barn kan få studiebidrag från CSN för att gå gymnasiet inom EU.

Ta reda på om dina barn kan få studiebidrag från CSN för att gå gymnasiet utanför EU.

Se till att din arbetsgivare betalar de extra kostnader som uppstår för barnens skolgång medan du jobbar utomlands – och att det arbetsgivaren ska stå för står specificerat i kontraktet. 

Räkna med att det uppstår extra kostnader för barnens skolgång medan du jobbar utomlands. Se till att du har en lön som täcker de extra utgifterna eller förhandla fram ersättning för det från din arbetsgivare.

Börja i god tid med att ta reda på vilka skolalternativ som finns. Följande alternativ kan vara värda att diskutera:

 • Lokal skola
 • Internationell skola – till exempel ett IB-program (International Baccalaureate)
 • Svensk skola utomlands
 • Europaskola
 • Distansundervisning
 • Att gå kvar i skolan i Sverige (i kommunal skola, friskola eller på internat).

Se till att barnet får rätt behörighet

Om barnen är i skarven mellan högstadiet och gymnasiet, eller mellan gymnasiet och högskola samt universitet, är det extra viktigt att se till att de får rätt behörighet för att kunna fortsätta studera i Sverige. För att kunna fortsätta gymnasiet i Sverige måste man ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande, ha godkända betyg i svenska eller ha svenska som andra språk, samt ha godkänt i matematik och engelska.

Om dina barn går i skolan utomlands kan de behöva särskild behörighet i svenska för att kunna fortsätta sina studier i Sverige. Ett sätt att få behörighet är att göra Tisus, ett test i svenska för universitets- och högskolestudier. Testet kan man göra två gånger per år vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt vid Malmö högskola. Dessutom går det att göra testet utomlands på svenska ambassader och konsulat men även svenska skolor.

Om dina barn ska studera på gymnasiet utomlands kan ni få studiebidrag. Om dina barn går på high school i stället för ett svenskt gymnasium behöver de komplettera sin utbildning med ett betyg i svenska, för att komma in på svenska högskolor och universitet. Även International Baccalaureate, IB, kan behöva kompletteras med betyg i svenska och matematik. Betyg från utländska gymnasieutbildningar räknas om till den svenska intagningen.

Hos Universitets- och högskolerådet kan du få en bedömning av en specifik utländsk utbildning för att se om den är jämförbar med en svensk utbildning.

Hitta en bra skola

Börja leta skola i god tid – det kan vara kö till populära skolor. Ett sätt kan vara att först leta reda på en bra skola och sedan välja bostad i närheten. Du behöver ta ställning till om barnen ska gå i allmän eller privat skola. Ta också reda på om skolan – eller landet – har särskilda regler för intagning av utländska barn. Ta reda även reda på hur höga avgifter de olika skolorna har. Barnen kan även ansöka om stipendium från Stipendiefonden för utlandsungdom.

Kontakta gärna svenskar på orten där du ska jobba och fråga vilken skolform de har valt och om de är nöjda. Hos Svenskar i världen kan du hitta ett ombud på din ort.

Ta kontakt med skolan i förväg. På en del skolor förväntas föräldrarna besöka skolan innan barnet skrivs in. Att besöka skolan är också ett bra sätt att ta reda på mer om skolan: kvaliteten på skolor kan variera – även inom ett och samma land.

Svensk utbildning utomlands

Hos Skolverket hittar du information om svensk utbildning utomlands. De typer av utbildningar som finns är:

 • Svenska utlandsskolor.
 • Distansundervisning.
 • En svensk sektion vid en utländsk skola.
 • Kompletterande svensk undervisning.

Svenska utlandsskolor

Det finns för närvarande svenska utlandsskolor i följande länder:

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Ryssland
 • Saudiarabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike.

De svenska utlandsskolorna har förskoleklass, samt låg- och mellanstadium. Vissa har även högstadium och gymnasium. Undervisningen sker ofta i åldersblandade klasser med två eller flera årskurser i en klass. Lärarna är svenskar och betygen är samma som i Sverige.

Utlandsskolorna får statsbidrag. Bidraget täcker dock inte hela kostnaden, så räkna med en skolavgift och att betala för skolskjuts och skolmåltider.

Distansundervisning

Sofia Distansundervisning har distansundervisning för årskurs 6–9, medan Hermods AB har gymnasieutbildningar på distans.

Svensk sektion vid en utländsk skola

Vissa internationella skolor utomlands har en svensk sektion där elever kan få undervisning i svenska och kunskaper om Sverige. För närvarande finns det svenska sektioner i:

 • Paris (Frankrike)
 • Warszawa (Polen)
 • Papa (Ungern)
 • Hanoi (Vietnam)
 • Dubai (Förenade Arabemiraten).

Kompletterande undervisning i svenska

På orter med tillräckligt många svenska skolelever kan det finnas skolföreningar, där svenska barn och ungdomar får kompletterande undervisning i svenska och kunskap om Sverige. Den kompletterande undervisningen brukar vara avgiftsbelagd. Skolföreningar startas ofta av föräldrar eller av stora företag.

Europaskolor

Om du jobbar inom en EU-institution kan dina barn gå i en Europaskola. I dag finns det Europaskolor i sju länder i Europa, och de har undervisning upp till gymnasiet. I mån av plats kan det även finnas plats för andra elever än barn till EU-anställda, mot en avgift. Europaskolorna i Bryssel och Luxemburg har även svenska sektioner.

Internat i Sverige

Om dina barn inte följer med utomlands kan ett alternativ vara att de går på internatskola i Sverige. Internatskolorna är i allmänhet på gymnasienivå. Kontakta skolorna i god tid för att få veta om ansökningstider, avgifter och inträdeskrav.

Gå i skola i Sverige

Om dina barn stannar kvar i Sverige och går på högstadiet finns det möjlighet att få inackorderingstillägg om ni som föräldrar bor utomlands permanent. Ta bara reda på de villkor som gäller för att få inackorderingstillägg och vilka utbildningar som ger rätt till tillägget.

Som utsänd, se till att arbetsgivaren betalar för skolgången

Se till att din arbetsgivare betalar de extra kostnader som uppstår för barnens skolgång medan du jobbar utomlands. Det kan till exempel handla om terminsavgifter, skolskjuts, skolmåltider, kompletteringsundervisning – och inackordering i Sverige om barnen går i skola där. Se till att det det som arbetsgivaren ska stå för står specificerat i kontraktet.

Räkna med utgifter för skola i budgeten

Om du är dotterbolagsanställd, eller lokalanställd, är det viktigt att räkna med att det uppstår extra kostnader för barnens skolgång medan du jobbar utomlands. Det kan till exempel handla om terminsavgifter, skolskjuts, skolmåltider, kompletteringsundervisning samt inackordering i Sverige om barnen går i skola där. Se till att du har en lön som täcker de extra utgifterna eller förhandla fram ersättning för det från din arbetsgivare.