Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Förebygg hälsoproblem utomlands

Vad som händer om du blir sjuk i ett annat land är viktigt att tänka på innan du åker. Då kan du förebygga att det händer, men också ta reda på vilka mediciner du får ta med in i landet, samt vart du vänder dig när du är där.

Checklista

Ta reda på vilka sjukdomar som kan förekomma i området där du ska jobba, innan du skriver på kontraktet.

Ta reda på om du och eventuell medföljande partner och barn behöver vaccinationer, i god tid. Information finns hos 1177 Vårdguiden.

Gör en hälsokontroll, inklusive undersökning av tänder, innan du skriver på kontraktet för utlandsjobbet. Se till att din familj också gör det.

Kontakta ditt nya lands ambassad i Sverige redan innan du lämnar Sverige, för att få reda på var du får bra vård på orten där du ska jobba.

Kolla upp om du får ta med dig dina läkemedel utomlands. Det kan du göra via ditt nya lands ambassad i Sverige

Kontrollera med Försäkringskassan vad som gäller för sjukvård, om du har en medföljande partner som inte själv jobbar i det nya landet. Du har rätt att få sjukvård i ditt nya land, men har din medföljande det? 

Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan till dig själv och till din eventuella medföljande familj.

Läs mer om hur det fungerar med socialförsäkring när du är utomlands.

Fråga din svenska arbetsgivare vart de rekommenderar att du vänder dig om du och din familj blir sjuk i det nya landet. 

Om du har någon fysisk eller psykisk ohälsa så tänk igenom om det passar dig att jobba utomlands. Samma sak gäller om du har familjen med dig utomlands och någon familjemedlem har något särskilt att ta hänsyn till. Se till att beslutet att flytta utomlands tar hänsyn till faktorer som miljö, hygien och tillgång till exempelvis sjukvård, mediciner eller psykoterapi. Allt för att ge dig själv och eventuellt din familj de bästa förutsättningarna för att må bra.

Ta reda på vilka sjukdomar som finns i ditt nya land

Ta reda på vilka sjukdomar som kan förekomma i området där du ska jobba innan du skriver på kontraktet. Dålig mage är kanske vanligast att råka ut för, men på en del håll i världen kan det finnas mer ovanliga sjukdomar. I tropiska och subtropiska områden finns det exempelvis risk för att smittas av malaria och denguefeber.

Vaccinera dig och familjen i tid

Ta i god tid reda på om du och eventuell medföljande partner och barn behöver vaccinationer. Tänk på att vissa vaccin behöver tas i flera omgångar med en viss tid mellan. Information om vilka vaccinationer som behövs i olika länder hittar du till exempel hos 1177 Vårdguiden.

Gör en hälsokontroll

Gör en hälsokontroll innan du skriver på kontraktet för utlandsjobbet. Om du har partner och barn som ska följa med så se till att även de gör en hälsokontroll. Detta för att försäkra er om att ingen i familjen av hälsoskäl bör avstå från att åka dit ni ska.

Undersök även din och din familjs tänder innan ni åker utomlands och se till att åtgärda det som behöver åtgärdas.

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare bör arbetsgivaren stå för hälsokontrollen.

Prata med din läkare om dina mediciner

Om du använder mediciner regelbundet så fråga din läkare hur du ska göra under perioden utomlands. Ett recept gäller inom hela EU, men det är inte säkert att just din medicin finns i landet där du jobbar. Beroende på hur länge du ska vara borta kan det vara bättre att hämta ut den medicin du behöver för hela din utlandsvistelse.

Om du använder starka smärtstillande mediciner, lugnande tabletter eller sömnmedel kan du behöva ett intyg för att ta med dig medicinerna till ett annat land. Om du ska jobba i ett Schengenland och har med dig läkemedel som är klassade som narkotika där behöver du ha med dig ett så kallat Schengenintyg. Vilka läkemedel som är narkotikaklassade skiljer sig åt mellan olika länder. Fråga ditt nya lands ambassad vad som gäller i landet.

Ett Schengenintyg kan du få du på apoteket. Blanketten hittar du även hos Läkemedelsverket, men du behöver gå till apoteket för att få den påskriven. Ta med dig receptet eller läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten kvar till apoteket. Ta även med ditt pass. Schengenintyget är giltigt i högst 30 dagar och då får du ta med dig narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars privat förbrukning. Om du ska vara utomlands längre tid behöver du gå till en läkare i ditt jobbland och få läkemedel utskrivet.

Mediciner om du ska jobba utanför EU

Om du använder mediciner regelbundet och ska jobba utanför EU behöver du fråga din läkare hur du ska göra under perioden utomlands. Beroende på hur länge du ska vara borta kanske du kan hämta ut den medicin du behöver för hela din utlandsvistelse. Om du använder starka smärtstillande mediciner, lugnande tabletter eller sömnmedel behöver du kontakta ditt jobblands ambassad för att få reda på vilka regler som gäller för att ta in läkemedel i landet.

Ta reda på var du kan få vård utomlands

Kontakta ditt jobblands ambassad i Sverige för att få reda på var du kan få bra vård på orten där du jobbar – redan innan du lämnar Sverige. Du kan också kolla om UD och SIDA har egna vårdkanaler på din ort som du kan använda.

Fråga din svenska arbetsgivare vart de rekommenderar att du vänder dig om du och din familj blir sjuk i det nya landet. Om du arbetar för ett företag som ofta sänder sina anställda till din jobbort kan de ha avtal med ett sjukhus eller en vårdcentral på orten. Du kan också fråga andra svenska utsända på din ort vilka läkare och sjukhus de går till. Det kan vara en fördel att träffa medicinsk personal som är van vid svenskar.

När du bor och jobbar i EU/EES/Schweiz har du rätt att få sjukvård i ditt nya land. Kontrollera med Försäkringskassan vad som gäller om du har en medföljande partner som inte själv jobbar i det nya landet.

För att smidigt kunna få sjukvård i landet där du arbetar behöver du beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan innan du åker. Detsamma gäller dina familjemedlemmar. Kortet ger dig rätt till nödvändig medicinsk vård inom EU, EES och Schweiz.

Läs mer om vad som gäller dig när du blir sjuk under avsnittet för socialförsäkring utomlands.