Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Förbered dig för vardagen utomlands

Läs på om specifika ämnen som rör ditt vardagsliv och checka av det du behöver ta tag i för att vara så bra förberedd som möjligt när du byter land. Det kan vara mycket du gör på rutin i Sverige som fungerar helt annorlunda i ditt nya land.

Checklista

Ta med dig dokument som rör din ekonomi och egendom; försäkringsintyg för sjuk- och bilförsäkring, bevis på att du är ägare till den egendom du tar med dig (t.ex. en bil som du kan behöva bevisa att du ägt en viss tid), slutskattebesked från de senaste åren, intyg från banken om ekonomisk status.

Ta med dig dokument som rör din, och eventuellt din familjs, hälsa: vaccinationsintyg, sjuk- och tandläkarjournaler, friskintyg (du kan behöva bevisa att du inte bär på vissa sjukdomar). 

Ta med dig dokument som du kan behöva i din vardag: körkort, straffrihetsintyg, äktenskapsbevis, hyreskontrakt, ett antal passfoton, personbevis, skilsmässo- och vårdnadsbeslut, adoptionsbeslut.

Börja förbereda utlandsvistelsen i god tid; det kan ta tid  att få kontakt med myndigheter i ditt nya land och få alla dokument på plats.

Spara alla viktiga papper i original. Kopior accepteras inte i många sammanhang.

Spara alla resehandlingar. De kan vara bra att visa för myndigheter i skattesammanhang, både i ditt nya land och i Sverige. 

Ta reda på så mycket du kan om ditt nya jobbland, orten där du ska jobba och jobbet som du funderar på att ta. Om du är påläst är det lättare att formulera frågor både till din arbetsgivare och till myndigheter. Det finns många nätverk, både i Sverige och globalt, där du kan hitta information. 

Ta reda på vad du behöver förbereda innan du lämnar Sverige. Avsätt ordentligt med tid för förberedelser, och tänk på att det är mer att ordna om du har en bostad i Sverige och om fler än du ska flytta med. Om du ska vara utomlands i över ett år ska du anmäla det till Skatteverket.

Få koll på myndigheter och sjukvård

Du kan behöva kontakta myndigheter i det nya landet innan du åker, till exempel tull- och skattemyndigheter. Det kan vara bra att kontakta myndigheterna, både i Sverige och i det nya landet, via mejl om det går, så att du får skriftliga svar. Se över dina försäkringar, både privat och de du har via jobbet. Ta även reda på hur det fungerar med sjukvården i ditt nya land.


Besök eller undersök det nya landet i förväg
Om det är möjligt så gör gärna en kortare resa till din nya arbetsort – tillsammans med din familj om de ska följa med – för att avgöra om det är en plats som ni vill flytta till. Om det skulle vara något som inte fungerar är det bättre att få reda på det i förväg än att det dyker upp något som hindrar dig från att göra ditt jobb utomlands. Om du är utsänd kan arbetsgivaren eventuellt betala för en sådan resa.

Du kan också ta kontakt med en Eures-rådgivare via Arbetsförmedlingen och ställa frågor om ditt nya land.

Kontrollera passets giltighetstid

Inom Norden räcker det med att ha ett id-kort för att röra sig fritt. Inom de flesta andra länder är det dock bra att ha ett pass med sig. Visserligen är Sverige med i Schengensamarbetet, där det ska räcka med att ha ett nationellt id-kort, men i praktiken vill ofta banker, hyresvärdar myndigheter och andra ändå se ditt pass. 

En del länder har krav på att passet måste vara giltigt en viss tid efter hemresedatum – eller inresedatum. Kolla upp vad som gäller i ditt jobbland.

Ta med husdjur utomlands

För att ta med dig ditt husdjur utomlands behöver det ha ett pass, som du skaffar hos veterinären. I passet skrivs alla vaccinationer och hälsokontroller in, och de kontrolleras sedan vid varje resa. Om ditt djur inte har giltiga stämplar i sitt pass, för till exempel rabiesvaccination, får det varken komma in i det nya landet eller tillbaka in till Sverige. Kontakta ditt nya lands ambassad och ta reda på vilka regler som gäller där. Räkna med några månaders förberedelser för djur som ska flytta med utomlands. Läs mer hos Jordbruksverket.

Du som ska jobba inom EU, EES eller Schweiz kan hitta information hos både Europeiska kommissionen och Europeiska unionen.

Du som ska jobba inom Norden kan dessutom hitta information hos; Nordiska rådets portal hallå NordenNordiska ministerrådetFöreningen Norden.

Ta med dig bilen utomlands

För att exportera en bil från Sverige behöver du folkbokföringsintyg, pass, hyreskontrakt eller något annat som visar att du bor utomlands, bilens registreringsbevis, trafikförsäkringsbevis och arbets- och uppehållstillstånd. Hos Tullverket hittar du mer information om att flytta saker till och från Sverige.

Ta med dig bilen inom EU

Om du är utomlands en kortare period får du ha din egen bil i högst sex månader utan att registrera den. Om du ska vara utomlands under en längre tid ska du registrera din bil så fort som möjligt. På EU:s officiella webbplats kan du läsa mer om bil och körkort utomlands. Ofta kan det vara lättare att köpa en ny bil i ditt nya land än att exportera en från Sverige. Skatterna blir ungefär samma.

Ta med dig bilen utanför EU

Om du flyttar utanför EU kan det löna sig att exportera en bil från Sverige, eftersom du inte betalar någon tull eller införselavgift i Sverige. Ta reda på vilka regler som gäller för att ta in en bil i ditt nya land. Fråga till exempel en lokal bilförsäljare vilka regler som gäller.

I de flesta länder kan en svensk köra i upp till ett år utan att betala skatt. I vissa delstater i USA får du bara köra i 45 dagar innan du ska börja skatta.  Om du exporterar en bil från Sverige måste du registrera den i ditt nya land inom ett år. Du behöver också vara skriven i ditt nya land.