Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till den helt nya sajten arbetautomlands.se! Arbete pågår fortfarande, och vi vill gärna få dina synpunkter och förslag på förbättringar. Mejla oss på webb@ptk.se.

Ta med familjen utomlands

Om ni kommer fram till att hela familjen ska åka så är det viktigt att ni tar god tid på er med planeringen. Förbered så att alla i familjen har så stor chans som möjligt att trivas och vilja vara i det nya landet och räkna på hur er ekonomi kommer att se ut.

Använd checklistan för familjen utomlands:

Fatta ett gemensamt beslut om familjen ska följa med utomlands. Ta hänsyn till hur långt uppdraget är och hur ofta ni kommer att kunna ses om familjen stannar i Sverige.

Besök landet tillsammans med familjen innan ni bestämmer er för att flytta. Ställ frågor till någon som bor eller har bott i ert nya land.

Ta reda på om din arbetsgivare kan betala dina och familjens resor och se till att specificera det ni kommer fram till, i kontraktet. 

Se till att det står i kontraktet vilka som är medföljande och vad arbetsgivaren ska betala för var och en av dem.

Ha alla papper i ordning innan ni flyttar utomlands. Försäkringar, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och avtal om hur medföljande partner ska kompenseras om hen inte har någon inkomst under utlandsvistelsen. 

Ta reda på hur det nya landet ser på samboförhållanden – om du och din partner inte är gifta.

Ta reda på om ni behöver vara gifta för att du ska få visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd, samt ingå i socialförsäkringen i det nya landet.

Ta reda på om ni måste ha varit gifta eller sambos i en viss tid för att du ska räknas som medföljande.

Ta reda på om du kommer att kunna röra dig fritt i det nya landet.

Kolla upp om du som medföljande kan få tjänstledigt från ditt jobb för att flytta utomlands. Du har alltid rätt att ta tjänstledigt för studier.

Ta reda på hur dina möjligheter för jobb i det nya landet ser ut. 

Ta med dig den svenska föräldrapenningen om du kan vara föräldraledig under en period . Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Se till att ha en pensionsförsäkring som kompenserar för din uteblivna inkomst, om du inte ska jobba på plats.

Skriv äktenskapsförord och testamente om du är gift. Det är alltid en fördel att ha skrivna dokument vid ev. tvister.

Skriv ett samboavtal och testamente om du har en partner.

Diskutera med familjen innan ni bestämmer er för att flytta utomlands. Besök om möjligt landet tillsammans med familjen innan ni bestämmer er. Ta också gärna kontakt med en familj som bor eller har bott i ert nya land och ställ alla era frågor till dem. Det kan också vara bra att prata med fler som har bott och jobbat utomlands och har olika erfarenheter – inte bara från landet som ni ska till.  Om hela familjen bestämmer sig för att flytta får ni gemensamma erfarenheter och kan stötta varandra i den nya miljön.

Om du har barn som ska följa med utomlands så ta reda på allt som kan påverka hur de kommer att trivas. Det kan handla om klimat, hygienstandard, om det råder svåra förhållanden i landet, hur matkulturen ser ut, vilka skolor ni kan välja mellan, hur tillgången till fritidsaktiviteter ser ut och hur lätt det är att få nya vänner. Ta även hänsyn till om någon i familjen har problem med hälsan som kan göra utlandsvistelsen påfrestande.

Om du har bonusbarn som ska följa med utomlands, och det därmed finns en till förälder att ha med i beräkningarna, så behöver den föräldern ge sitt medgivande. Det kan också vara bra att skriva ett (nytt) umgängesavtal som beskriver när, hur, och hur mycket barnen ska träffa sina föräldrar.

Hur blir er ekonomi när ni är utomlands?

Hur ser familjens ekonomi ut i Sverige jämfört med i det nya landet? Det gäller inte bara lön och anställningsförmåner utan också om ni tjänar in pension i Sverige under tiden utomlands och om ni får barnbidrag, eller inte. Ni behöver också ta hänsyn till skatter, kostnad för bostad, skolor och fritidsaktiviteter och hur socialförsäkringssystemet ser ut i det nya landet.

Ha ordning på alla papper

Se över alla familjerättsliga dokument innan ni flyttar utomlands. Registrera varandra som förmånstagare i era försäkringar, även de ni redan har sedan tidigare. Det är särskilt viktigt om ni är sambo. Se också över testamenten och äktenskapsförord. Skriv ett samboavtal eller ett avtal mellan gifta makar om hur din medföljande partner ska kompenseras om hen inte har någon inkomst under utlandsvistelsen. Ta gärna rätt på en expert på familjerätt om ni är osäkra.

Hur lång tid ska uppdraget vara?

En faktor som har betydelse för om familjen ska följa med eller inte är hur lång tid utlandsvistelsen kommer pågå. Det är inte ovanligt att arbetsuppdrag drar ut på tiden, så gör en egen bedömning av hur lång tid ni tror att det kommer handla om.

Om familjen stannar kvar i Sverige så planera hur ofta du kan åka till dem och hur ofta de kan komma och hälsa på dig. Hur ditt arbetsschema ser ut har betydelse. Det är stor skillnad mellan en sexdagarsvecka och ett schema med långa ledigheter som du kan använda till att åka hem till familjen.

Se till att det står i kontraktet vad din arbetsgivare betalar

Ta reda på om din arbetsgivare kan betala dina och familjens resor, och se till att det står i kontraktet vad som gäller.

Se också till att det står i kontraktet vilka personer som är medföljande till dig och vad din arbetsgivare kommer att betala för var och en av dem, till exempel försäkringar, arbete, pension och skolgång.

Andra kostnader som din arbetsgivare kan stå för, vilket i så fall bör stå i kontraktet är:

  • Rese- och flyttkostnader.
  • Kostnader för bostad.
  • Familjens resor till dig, eller dina resor till Sverige för att hälsa på familjen.

Går det att leva som sambo i ert nya land?

Du som ska följa med en partner utomlands utan att ni är gifta: ta reda på hur det nya landet ser på samboförhållanden. I en del länder är det till och med förbjudet för ogifta att leva tillsammans. Det kan vara lättare för dig att få visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd om ni är gifta. Dessutom kan ni behöva vara gifta för att omfattas av socialförsäkringen i det nya landet.

I vissa länder kan det också vara så att ni måste ha varit gifta eller sambor i en viss tid för att du ska räknas som medföljande, eller för att vissa regler ska gälla. Ta reda på vad som gäller i ert nya land.

Om du och din partner är av samma kön behöver ni även ta reda på hur ert nya land ser på samkönade par och vilka rättigheter du som medföljande har.

Kan du som medföljande röra dig fritt?

Synen på kvinnor och mäns rättigheter är olika i olika kulturer. I vissa delar av världen kan du behöva acceptera skrivna och oskrivna lagar som är långt ifrån de svenska. Ta reda på vad som gäller innan du åker och bestäm om det är en situation du kan leva med.

Är du kvinna så ta reda på om du kan röra dig fritt i ditt nya land. Du kanske måste klä dig på ett visst sätt, eller vara beredd på att inte bli tagen på allvar för att du är kvinna.

Är du man med barn och ska ta det största ansvaret för barnen medan din partner jobbar, så ta reda på om det är socialt accepterat i landet att en man tar hand om barnen.

Kan du ta tjänstledigt?

Kolla upp om du har möjlighet att ta tjänstledigt från ditt jobb för att åka utomlands, så att du har jobbet kvar när du kommer tillbaka. Du har alltid rätt att ta tjänstledigt för studier, men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten. Vill de skjuta upp ledigheten i mer än sex månader måste de dock ha fackets godkännande. För att få tjänstledigt för studier behöver du vara inskriven på en institution. Distansstudier vid högskolor går bra men inte självstudier.

Kan du jobba i det nya landet?

Om du tänker söka jobb i det nya landet så ta reda på hur dina möjligheter att bli anställd ser ut. Samma sak om du funderar på att starta eget.

Om du inte ska jobba under tiden utomlands, så tänk igenom hur det kommer att påverka din karriär, om dina yrkeskunskaper hinner bli gamla medan du är borta och om du i så fall behöver vidareutbilda dig för att kompensera för det.

Ska du vara föräldraledig?

Du kan vara föräldraledig och ta med dig den svenska föräldrapenningen under en period. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Skapa dig en vardag som du trivs med

Om du inte ska jobba behöver du skapa en vardag som du trivs med. Om ni har barn tillbringar du kanske mer tid med dem än vad du gör i Sverige. Om ni inte har barn så får du kanske tid över, på ett annat sätt än vad du är van vid. Om du inte känner någon på den nya bostadsorten kan det vara bra att försöka komma in i någon gemenskap. Om ni har barn kan du lära känna andra barnfamiljer på den lokala lekplatsen eller genom barnens skolor eller förskolor. Om ni har hund är det ofta lätt att få kontakt med andra hundägare, kanske via hundrastgårdar. Några andra tips som du kan göra om du har tid över och vill lära känna nya människor är att:

  • Gå en kurs för att lära dig det lokala språket.
  • Studera.
  • Volontärarbeta.
  • Bli del av gemenskaper, grupper eller föreningar för något fritidsintresse du har.
  • Engagera dig för barn och ungdomar, till exempel i en skola eller förening.
  • Bli medlem i en sport- eller fritidsanläggning där du träffar andra.

Se till att vara försäkrad

Tänk på att om du inte har någon inkomst under perioden utomlands så tjänar du inte heller in någon pension under den tiden. Se till att ha en pensionsförsäkring, där din partner kompenserar dig för din uteblivna inkomst. Om din partner är utsänd av en svensk arbetsgivare så ta reda på om de kan teckna en försäkring för dig.