Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

A-kassa vid flytt utomlands

Din anställningsform påverkar om du är försäkrad i Sverige, eller om du ska försäkra dig i det nya landet. Anställningsformen påverkar om du kan vara kvar i den svenska a-kassan eller vad du annars behöver täcka upp med i ditt nya land.

Checklista

Om du inte har jobb ännu, ansök om att ta med a-kassan utomlands under dina tre första månader i det nya landet.

Som lokal- eller dotterbolagsanställd: kontrollera med din arbetsgivare att du verkligen är arbetslöshetsförsäkrad i det land du jobbar.

Ansök om intyg A1 från Försäkringskassan för att räknas som utsänd. Då behåller du a-kassan i Sverige.

Kontrollera med din arbetsgivare att du är arbetslöshetsförsäkrad i det land du ska jobba som lokal- eller dotterbolagsanställd. Du som bor i Sverige men arbetar utomlands ska vara med i a-kassan i det land där du jobbar.

Kontakta din a-kassa innan du åker utomlands. De har info om vad du behöver tänka på i din situation.

Läs mer om a-kassan hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Ta reda på vad ditt fackförbund kan göra. Vissa förbund har en inkomstförsäkring som gäller när du är utomlands och ett rabatterat utlandsmedlemskap.

Läs mer om arbetslöshetsersättning hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, eller hos din a-kassa. 

Vara kvar i a-kassan vid flytt utomlands

Som utsänd inom EU, EES eller Schweiz är du normalt kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i ett år. För att betraktas som utsänd ska du få intyg A1 från Försäkringskassan. Efter det första året kan du ansöka om förlängning hos Försäkringskassan; om det beviljas kan du fortsätta att vara försäkrad i Sverige i ytterligare ett år – alltså upp till totalt två år. Kom ihåg att fortsätta betala avgiften till a-kassan under perioden som du är utomlands.

Om du inte längre är försäkrad i Sverige rekommenderar vi inte att du är kvar i a-kassan, men det finns inget som hindrar att du fortsätter vara det.

Lokalt anställd: Var försäkrad i landet där du jobbar

Ta alltid kontakt med din svenska a-kassa innan du börjar jobba utomlands för att få reda på vad som gäller för just din situation. Och gå inte ur din svenska a-kassa innan du har börjat arbeta utomlands och vet vad som gäller.

Du ska normalt bara vara arbetslöshetsförsäkrad i ett enda land – det där du jobbar. Stäm av med din arbetsgivare att du är det. 

De flesta länder inom EU och EES har en allmän arbetslöshetsförsäkring som ingår i socialförsäkringen. Det är bara om du jobbar i Danmark eller Finland som du själv behöver gå med i en a-kassa.

A-kassa i Danmark och Finland som svensk

Om du ska jobba i Danmark eller Finland behöver du själv gå med i en a-kassa, precis som i Sverige. I Danmark behöver du vara med i a-kassan redan från första arbetsdagen. Du som ska till Danmark eller Finland behöver alltså vara extra noggran med att kontrollera vad som gäller. 

Gränsgångare – jobbar utomlands men är i Sverige varje vecka

Om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU- eller EES-land, eller i Schweiz, och återvänder till Sverige minst en gång i veckan, så räknas du som gränsgångare, även kallat gränsarbetare och gränspendlare. Följande regler gäller för dig:

 • Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli helt utan jobb ska du anmäla dig hos arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning från svensk a-kassa.

 • Du har rätt att gå med i en svensk a-kassa utan att jobba i Sverige först.

Jobbar utomlands men är i Sverige mer sällan än varje vecka

Om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU- eller EES-land, eller i Schweiz, och återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka så kan du räknas som "oäkta gränsarbetare" – eller sällanhemvändare. Du anses fortfarande bo i Sverige om du till exempel har en fast bostad i Sverige, har familjen kvar i Sverige eller har ett jobb utomlands som bara är tillfälligt.

För dig som räknas som sällanhemvändare gäller följande regler:

 • Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli helt utan jobb kan du välja om du vill anmäla dig hos arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning från svensk a-kassa eller om du vill söka arbete och ersättning i landet där du jobbade.

 • Du har rätt att gå med i en svensk a-kassa utan att jobba i Sverige först.

Om du inte har tillräckligt starka band till Sverige (enligt exemplen ovan) så räknas du inte som sällanhemvändare utan då anses du ha flyttat till landet där du jobbar. Då behöver du arbeta i Sverige igen för att få rätt att räkna ihop ditt jobb utomlands med arbetstiden i Sverige för att ha rätt till a-kassa igen. 

Sök jobb med svensk a-kassa inom EU, EES eller i Schweiz

Om du är arbetslös och får svensk a-kassa kan du ha rätt att ta med dig ersättningen under tre månader för att söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Det gäller om du har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som heltidsarbetslös i minst fyra veckor.

Gör så här för att ta med dig a-kassan när du söker jobb utomlands:

 1. Använd blanketten U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för att ansöka om att ta med dig a-kassan utomlands. På blanketten står vilka villkor du behöver uppfylla för att kunna ta med dig a-kassan. Ansökningsblanketten har tre delar som ska fyllas i av dig, din a-kassa och arbetsförmedlingen. (Om du ska flytta till Storbritannien fyller du i intyget E 303, medan resterande länder inom EU, EES och Schweiz fyller i U2. Båda intygen finner du i samma blankett.)

 2. Fyll i din del av ansökan. Skicka ansökan till din a-kassa tidigast tre veckor innan du ska åka.

 3. När du har fått tillbaka blanketten från a-kassan går du till arbetsförmedlingen, så att de kan fylla i sin del.

 4. Skriv under ansökan och skicka den till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen senast fem dagar innan du ska åka.

 5. Ta med ditt intyg och anmäl dig till den lokala arbetsförmedlingen direkt när du kommer till det land där du söker jobb. Du får ett datum av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen när du senast ska anmäla dig.

 6. Ta reda på vilka regler som gäller för jobbsökandet på arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb. Du kanske behöver besöka arbetsförmedlingen regelbundet eller visa att du har sökt de jobb som de anvisar.

Bra att veta när du använder svensk a-kassa utomlands

Din svenska a-kassa betalar ut ersättningen till ditt vanliga svenska konto. Fortsätt att betala avgiften till a-kassan i Sverige medan du söker jobb utomlands, så att du behåller din rätt till ersättning. Det kan vara bra att ha en ekonomisk buffert så att du klarar dig under de tre första månaderna, om dina utbetalningar från a-kassan skulle bli försenade.

Om du inte får ett jobb på tre månader behöver du vara tillbaka i Sverige det datum som din tremånadersperiod går ut, för att fortsätta få ersättning från svensk a-kassa.

Om du får ett jobb i det nya landet, se till att komma in i landets arbetslöshetsförsäkring. Kontakta också din svenska a-kassa i samband med att du får jobb. På arbetsförmedlingen i Sverige finns Eures-rådgivare, som kan ge dig råd om hur det är på den ort som du ska till. 

Lokalt anställd utanför EU? Var försäkrad i landet där du jobbar

Du ska normalt bara vara arbetslöshetsförsäkrad i ett enda land – det där du jobbar. Stäm av med din arbetsgivare att du är det. Vänta med att gå ur din svenska a-kassa innan du har börjat arbeta utomlands.

Perioden när du jobbar utomlands kan du inte räkna in i den svenska arbetslöshetsersättningen. För att kunna få ersättning från den svenska a-kassan igen behöver du uppfylla ett arbetsvillkor i Sverige (minst 80 arbetade timmar per månad i minst sex månader under en tolvmånadersperiod). Om du jobbar utomlands i mindre än ett år och fick ersättning från den svenska a-kassan precis innan du började jobba utomlands kan du dock få fortsätta på samma ersättningsperiod när du kommer hem.

Ett undantag är om du jobbar i Israel. Då kan du fortsätta vara med i din svenska a-kassa. Du har även rätt att räkna med den jobbperioden i den svenska arbetslöshetsförsäkringen – dock först efter att du har jobbat i Sverige i 100 dagar.

Ta alltid kontakt med din svenska a-kassa innan du börjar jobba utomlands för att få reda på vad som gäller för just din situation. Ta också själv reda på vilka specifika regler som gäller för a-kassan i landet där du ska jobba.