Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

A-kassa vid flytt utomlands

Din anställningsform påverkar om du är försäkrad i Sverige, eller om du ska försäkra dig i det nya landet. Anställningsformen påverkar om du kan vara kvar i den svenska a-kassan eller vad du annars behöver täcka upp med i ditt nya land.

Checklista

Ansök om att ta med a-kassan utomlands under dina tre första månader, innan du har fått jobb i det nya landet.

Kontrollera med din arbetsgivare att du som lokal- eller dotterbolagsanställd är arbetslöshetsförsäkrad i det land du jobbar och ingen annanstans.

Ansök om intyg A1 från Försäkringskassan för att räknas som utsänd. Då behåller du a-kassan i Sverige.

Kontrollera med din arbetsgivare att du är arbetslöshetsförsäkrad i det land du ska jobba som lokal- eller dotterbolagsanställd. Du som bor i Sverige men arbetar utomlands ska vara med i a-kassan i det land där du jobbar.

Kontakta din a-kassa innan du åker utomlands. De har info om vad du behöver tänka på i din situation. Fråga dem även om du har rätt till svensk a-kassa.

Var kvar i din svenska a-kassa tills du har börjat jobba som lokal- eller dotterbolagsanställd utomlands.

Läs mer om a-kassan hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Gå med i den danska eller finska motsvarigheten till a-kassan, om du ska jobba som lokal-eller dotterbolagsanställd i Danmark eller Finland. I Danmark behöver du vara med i a-kassan redan från första arbetsdagen.

Ta reda på vad ditt fackförbund kan göra. Det kanske har en inkomstförsäkring som gäller när du är utomlands och ett rabatterat utlandsmedlemskap.

Läs mer om arbetslöshetsersättning hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, eller hos din a-kassa. Du kan även läsa om arbetslöshet och ersättning i Mellan jobb från PTK.

Vara kvar i a-kassan vid flytt utomlands

Som utsänd inom EU, EES eller Schweiz är du normalt kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i ett år. För att betraktas som utsänd ska du få intyg A1 från Försäkringskassan. Efter det första året kan du ansöka om förlängning i ytterligare ett år hos Försäkringskassan, så om det beviljas kan du fortsätta att vara försäkrad i Sverige i totalt två år. Kom ihåg att fortsätta betala avgiften till a-kassan under perioden som du är utomlands.

Om du inte längre är försäkrad i Sverige rekommenderar vi inte att du är kvar i a-kassan, men det finns inget som hindrar att du fortsätter vara det.

Var försäkrad i landet där du jobbar

Ta alltid kontakt med din svenska a-kassa innan du börjar jobba utomlands för att få reda på vad som gäller för just din situation.

Du ska normalt bara vara arbetslöshetsförsäkrad i ett enda land – det där du jobbar. Stäm av med din arbetsgivare att du är det. Och gå inte ur din svenska a-kassa innan du har börjat arbeta utomlands och vet vad som gäller.

De flesta länder inom EU och EES har en allmän arbetslöshetsförsäkring som ingår i socialförsäkringen. Det är bara om du jobbar i Danmark eller Finland som du själv behöver gå med i en a-kassa.

Gränsgångare – jobbar utomlands men är i Sverige varje vecka

Om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU- eller EES-land, eller i Schweiz, och återvänder till Sverige minst en gång i veckan, så räknas du som gränsgångare, även kallat gränsarbetare och gränspendlare. Följande regler gäller för dig:

 • Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli helt utan jobb ska du anmäla dig hos arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning från svensk a-kassa.

 • Du har rätt att gå med i en svensk a-kassa utan att jobba i Sverige först.

Jobbar utomlands men är i Sverige mer sällan än varje vecka

Om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU- eller EES-land, eller i Schweiz, och återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka så kan du räknas som oäkta gränsarbetare – eller sällanhemvändare. För att du ska anses bo i Sverige ska du till exempel ha en fast bostad i Sverige, ha familjen kvar i Sverige eller ha ett jobb utomlands som bara är tillfälligt. Om du inte har tillräckligt starka band till Sverige så räknas du inte som sällanhemvändare utan då anses du ha flyttat till landet där du jobbar. Då behöver du arbeta i Sverige igen för att få rätt att räkna ihop ditt jobb utomlands med arbetstiden i Sverige för att ha rätt till a-kassa igen.

För dig som räknas som sällanhemvändare gäller följande regler:

 • Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli delvis eller periodvis arbetslös ska du söka ersättning i det land där du jobbar.

 • Om du skulle bli helt utan jobb kan du välja om du vill anmäla dig hos arbetsförmedlingen i Sverige och söka ersättning från svensk a-kassa eller om du vill söka arbete och ersättning i landet där du jobbade.

 • Du har rätt att gå med i en svensk a-kassa utan att jobba i Sverige först.

A-kassa i Danmark och Finland som svensk

Om du ska jobba i Danmark eller Finland behöver du själv gå med i en a-kassa, precis som i Sverige. I Danmark behöver du vara med i a-kassan redan från första arbetsdagen.

Ta alltid kontakt med din svenska a-kassa innan du börjar jobba utomlands, och särskilt om du ska jobba i Danmark eftersom de danska reglerna skiljer sig från det som gäller i övriga EU och EES. Ta också själv reda på vilka specifika regler som gäller för a-kassan i landet där du ska jobba.

Sök jobb med svensk a-kassa inom EU, EES eller i Schweiz

Om du är arbetslös och får svensk a-kassa kan du ha rätt att ta med dig ersättningen under tre månader för att söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Det gäller om du har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som heltidsarbetslös i minst fyra veckor.

Gör så här för att ta med dig a-kassan när du söker jobb utomlands:

 1. Använd blanketten U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för att ansöka om att ta med dig a-kassan utomlands. På blanketten står de villkor du behöver uppfylla för att kunna ta med dig a-kassan. Ansökningsblanketten har tre delar som ska fyllas i av dig, din a-kassa och arbetsförmedlingen. Om du ska flytta till Storbritannien fyller du i intyget E 303, medan resterande länder inom EU, EES och Schweiz fyller i U2. Båda intygen finner du i samma blankett.

 2. Fyll i din del av ansökan. Skicka ansökan till din a-kassa tidigast tre veckor innan du ska åka.

 3. När du har fått tillbaka blanketten från a-kassan går du till arbetsförmedlingen, så att de kan fylla i sin del.

 4. Skriv under ansökan och skicka den till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen senast fem dagar innan du ska åka.

 5. Ta med ditt intyg och anmäl dig till arbetsförmedlingen direkt när du kommer till det land där du söker jobb. Du får ett datum av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen när du senast ska anmäla dig.

 6. Ta reda på vilka regler som gäller för jobbsökandet på arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb. Du kanske behöver besöka arbetsförmedlingen regelbundet eller visa att du har sökt de jobb som de anvisar.

Bra att veta när du använder a-kassa utomlands

Din svenska a-kassa betalar ut ersättningen till ditt vanliga svenska konto. Fortsätt att betala avgiften till a-kassan i Sverige medan du söker jobb utomlands, så att du behåller din rätt till ersättning. Om dina utbetalningar från a-kassan skulle bli försenade kan det vara bra att ha en ekonomisk buffert så att du klarar dig under de tre första månaderna.

Om du inte får ett jobb på tre månader behöver du vara tillbaka i Sverige det datum som din tremånadersperiod går ut för att fortsätta få ersättning från svensk a-kassa.

Se till att komma in i landets arbetslöshetsförsäkring om du får jobb utomlands. Kontakta även din svenska a-kassa i samband med att du får jobb. Tänk på att arbetslöshetsersättningen kan fungera på olika sätt i olika länder. På arbetsförmedlingen i Sverige finns Eures-rådgivare, som kan ge dig råd om hur det är på den ort som du ska till. 

Var försäkrad i landet där du jobbar

Ta alltid kontakt med din svenska a-kassa innan du börjar jobba utomlands för att få reda på vad som gäller för just din situation. Ta också själv reda på vilka specifika regler som gäller för a-kassan i landet där du ska jobba.

Du ska normalt bara vara arbetslöshetsförsäkrad i ett enda land – det där du jobbar. Stäm av med din arbetsgivare att du är det. Vänta med att gå ur din svenska a-kassa innan du har börjat arbeta utomlands.

Perioden när du jobbar utomlands kan du inte räkna in i den svenska arbetslöshetsersättningen. För att kunna få ersättning från den svenska a-kassan igen behöver du uppfylla ett arbetsvillkor (minst 80 arbetade timmar per månad i minst sex månader under en tolvmånadersperiod). Om du jobbar utomlands i mindre än ett år och fick ersättning från den svenska a-kassan precis innan du började jobba utomlands kan du få fortsätta på samma ersättningsperiod när du kommer hem.

Undantaget är om du jobbar i Israel. Då kan du fortsätta vara med i din svenska a-kassa. Du har även rätt att räkna med den jobbperioden i den svenska arbetslöshetsförsäkringen – dock först efter att du har jobbat i Sverige i 100 dagar.