Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Utlandskontrakt

Det är viktigt att ha ett ordentligt kontrakt för ditt nya utlandsjobb. Ta god tid på dig för att gå igenom och förstå kontraktet innan du skriver på. Ta gärna hjälp av ditt fackförbund.

Checklista

Ta reda på vilket företag som är din arbetsgivare "på pappret". Det är olika regler för t.ex. skatter och socialförsäkringar beroende på om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du jobbar för ett företag som har sin bas i det nya landet.

Låt gärna det första utlandskontraktet gälla max ett år och ompröva det senast efter nio månader.

Ta hjälp av ditt fackförbund och gå igenom alla detaljer i kontraktet.

Be din arbetsgivare om hjälp med det du behöver inför flytten utomlands, inklusive att hitta bostad, och be om att få göra dina egna förberedelser på arbetstid.

Be din arbetsgivare om hjälp med att se över dina försäkringar och din pension i samband med att du jobbar utomlands.

Se till att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension.

Säg inte upp dig från din vanliga tjänst utan se till att få tjänstledigt – så att du har din tjänst kvar när du kommer tillbaka.

Se till att få kompensation för svåra förhållanden i form av extra ledighet, ekonomisk ersättning eller extra reseförmåner.

Se till att försäkringar, sjukförmåner, reseförmåner och liknande gäller även dig som medföljande och ev. era barn.

Tips! Använd vår filtreringslist under menyraden för att ange vem du är och var du ska, så får du information för just din situation.

Det här bör ditt utlandskontrakt innehålla

Arbetskontrakt har du säkert haft förut, men när det gäller utlandskontrakt finns det några extra saker att tänka på, som behöver definieras. Se till att ditt anställningskontrakt innehåller följande:

Grunduppgifter kring tjänsten

 • Arbetsgivarens fullständiga namn och adress.
 • Ditt fullständiga namn och adress.
 • Den specifika orten och enheten eller kontoret där du ska arbeta – bara land eller område räcker inte eftersom förhållandena kan skilja sig mycket mellan olika platser.
 • En arbetsbeskrivning.
 • Anställningens startdatum.
 • Anställningens längd eller om det är en tillsvidareanställning.

Lön, villkor och förmåner

 • Lön, när och hur och i vilken valuta den ska betalas ut och när den ska revideras.
 • Övriga förmåner, till exempel pension (till exempel hur tjänstepensionsinbetalningar ska hanteras), bonus, tjänstebil, telefon och dator.
 • Övriga arbetsvillkor – till exempel arbetstid och om du har rätt till övertid, restid och traktamente, semester, rätt till lön under sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet och vård av sjukt barn.
 • Vilka försäkringar arbetsgivaren tecknar för dig (till exempel pensionsförsäkring, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring).
 • Om ni har kommit överens om något för din medföljande partner eller barn, till exempel om partnern ska få ersättning för förlorad inkomst eller om din arbetsgivare ska betala barnens skolavgifter.
 • Uppsägningsvillkor (både för dig och för arbetsgivaren) – förhandla gärna om en längre uppsägningstid än normalt så att du får tid att komma i ordning i Sverige igen om det skulle behövas. 
 • Hänvisning till vilka lagar och eventuella kollektivavtal som gäller för anställningen.
 • Hur och var en eventuell tvist om avtalet ska regleras och vem som ska stå för kostnaden.

Flyttkostnader, hemresa etc

 • Uppgifter om bostaden: Vem ska betala för den? Får du något utrustningsbidrag för den? Var ska den ligga?
 • Vem som betalar flyttkostnader.
 • Vem som betalar avgifter för förskola, skola, språkkurser, kulturförberedande kurser, klubbavgifter och avgifter för fritidssysselsättningar.
 • Var och hur ofta du ska åka på tjänsteresor – om du ska resa runt i områden som skiljer sig mycket från platsen där du bor kan det behövas särskilda villkor för det.
 • Hur många betalda hemresor du och dina eventuella medföljande får.
 • Vem som är din kontaktperson i företaget eller i moderbolaget i Sverige.
 • Vad som gäller när du kommer tillbaka till Sverige.
 • Om det finns några konkurrens- eller sekretessvillkor.

Kontrollera också om arbetsorten klassas som hardship, vilket betyder särskilt svåra förhållanden. Om det är något i kontraktet som inte känns bra, ta upp det med arbetsgivaren, och skriv inte på om du inte är nöjd med kontraktet. 

Har du kollektivavtal?

Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal har du bättre förmåner och rättigheter än annars. För att dina kollektivavtalade försäkringar även ska fortsätta gälla utomlands finns ett avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring, som är ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Kontraktsförslag för utsända

För dig som är utsänd till att jobba utomlands för en svensk arbetsgivare finns ett förslag på hur ett kontrakt kan se ut.  

Du har rätt till semester som i Sverige

Du har rätt till semester minst enligt svensk lag och kollektivavtal. Du och din arbetsgivare kommer överens om när du kan ta semester. Om din period utomlands är mindre än ett år ska du under den perioden få semester i proportion till hur stor del av året som du jobbar utomlands.

Din arbetsgivare bör betala hemresor

Om din familj har följt med dig utomlands bör din arbetsgivare betala minst en hemresa per år för dig och familjen. Om du inte har familjen med dig bör din arbetsgivare betala minst en hemresa per kvartal.

Du ska få ersättning för arbetsresor

Du ska alltid få ersättning för arbetsresor, både till och från ditt nya land och inom landet. Din arbetsgivare kan ersätta dig enligt företagets vanliga regler eller också kan ni göra en överenskommelse från fall till fall.

Få språkundervisning betald

Om du och din medföljande familj inte talar språket i det nya landet bör din arbetsgivare betala språkundervisning för er, eller tolk om ni behöver det.

Rätt att säga upp kontraktet vid särskilda händelser

Du bör ha rätt att säga upp kontraktet om det händer något stort och oförutsett, till exempel att du eller någon nära anhörig blir sjuk eller att dina familjeförhållanden ändras, så att du inte längre kan jobba utomlands.

Arbetsgivaren kan säga upp kontraktet på grund av:

 • Politiska oroligheter, krig eller liknande i landet där du jobbar.
 • Naturkatastrofer.
 • Att en samarbetspartner till företaget bryter sitt kontrakt på ett sätt som gör att du inte längre kan göra ditt jobb.
 • Att företaget drabbas av ett myndighetsbeslut som gör att det till exempel måste minska eller lägga ner verksamheten i landet där du jobbar.

Låt ditt fackförbund titta på kontraktet

Ta gärna kontakt med ditt fackförbund och låt dem granska kontraktet innan du skriver på det. Du kan även vända dig till facket för att få råd om det skulle uppstå en tvist om ditt kontrakt.

Är du anställd av ett utländskt företag gäller det landets regler

Om du är anställd av ett utländskt företag gäller ditt nya lands lagar och regler för anställningen. Ta reda på vad som gäller i landet dit du ska: Vad blir det för avgifter? Tjänar du in till din pension under tiden utomlands? Har du kvar möjligheten att till exempel vabba eller vara sjukskriven?

Var noga med att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension. Fundera på vilka försäkringar som är viktiga i din livssituation. En olycksförsäkring behövs i alla skeden av livet, till skillnad från till exempel möjligheten att vara föräldraledig. Det bästa är om du kan förhandla dig till avtal eller villkor som garanterar dig en svensk socialförsäkringsnivå.  
 
Kontrollera med ditt fackförbund om de har samarbetsavtal med en organisation i ditt nya land. I så fall kan du få hjälp med till exempel avtalsgranskning, lönestatistik och juridisk rådgivning.

Se över företagets policy

Som dotterbolagsanställd bör du se över företagets policy för utlandsarbete. Som dotterbolagsanställd, och även som lokalanställd, är du försäkrad i landet där du jobbar, vilket kan innebära helt andra regler för till exempel sjukförsäkring och föräldraledighet. Så kontrollera alltid vilket företag som är din arbetsgivare och vad de har för policy, när du skriver kontrakt för att jobba utomlands.

Se till att ha din svenska tjänst kvar

Om du ska jobba i ett dotterbolag till företaget där du normalt jobbar, se då till att du har kvar din tjänst när du kommer tillbaka till Sverige. Det bästa är om din svenska arbetsgivare ger dig tjänstledigt från din vanliga tjänst. Då räknas din tid utomlands även in i din sammanlagda anställningstid, vilket är till fördel för dig om det till exempel skulle bli uppsägningar på din arbetsplats.
 
Ta även reda på om du har möjlighet att jobba utomlands som utsänd av din svenska arbetsgivare istället för att bli anställd i det nya landet. Då är du kvar i det svenska socialförsäkringssystemet, så att du till exempel kan vara föräldraledig och tjänar in till din pension som vanligt.

Särskilda regler kan gälla hos vissa internationella arbetsgivare

Om du jobbar för en internationell organisation, som FN eller EU, har de särskilda regler om till exempel löner, semester, försäkringar och skatt. Då gäller deras regler framför reglerna hos ditt nya land som du är yrkesverksam i.

EU har minimiregler

För dig som jobbar som lokalanställd i ett land inom EU finns det minimiregler för socialförsäkringar, och det är inte tillåtet att skriva ett kontrakt som har sämre villkor än dem.

Se till att försäkringar även täcker dig som medföljande

Försäkringar, sjukförmåner, reseförmåner och liknande bör gälla även dig som medföljande och era eventuella medföljande barn. Se till att det framgår av kontraktet som din partner skriver med sin arbetsgivare.

Få betald språkundervisning som medföljande

Om du behöver språkundervisning eller tolk bör din partners arbetsgivare stå för den kostnaden. Detsamma gäller om ni har barn; de har också rätt till språkundervisning och tolk.