Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Lön utomlands

Att arbeta utomlands innebär nya utmaningar och erfarenheter. Det är mycket som kommer vara annorlunda, allt från utbetalningar till vad det kostar att leva i landet – det är viktigt att ha med i beräkningarna när du förhandlar om din lön.

Checklista

Innan du löneförhandlar: ta reda på vad det kostar att leva i landet där du ska jobba och hur hög inflationen är.

Räkna på hur det påverkar familjens ekonomi om din partner inte har några inkomster under utlandsvistelsen.

Se till att få löneförhöjning en gång om året om du är utomlands i flera år.

Ta reda på om du får föra in och ut pengar ur landet som du vill, eller om det finns några restriktioner, samt om det kostar att föra över pengar.

Läs mer om hur du skattar på din inkomst när du jobbar utomlands.

Se över hur din lön påverkas under utlandsperioden: Ska din lön baseras på svenska förhållanden eller enligt den lokala lönenivån? Behöver du tillägg för att inte förlora på utlandsvistelsen? 

Om du har möjlighet att välja: ta reda på vilken valuta det är bäst för dig att få ut lönen i.

Ta reda på vad som är en rimlig lön för ditt jobb i landet där du ska jobba.

Kolla upp vilka olika typer av ersättning du får: lön, tillägg och förmåner – och vad varje ersättning innebär.

Se till att även få betalt för övertid, restid och tjänsteresor.

En bra utgångspunkt är att jämföra lönen du får på ditt utlandsjobb med den lön som du skulle få i Sverige för motsvarande jobb. För att veta hur mycket din utlandslön är värd behöver du också ta reda på om det är dyrt att leva i landet där du ska jobba. Här är andra faktorer som påverkar lönen:

 • Vad du jobbar med
 • Hur attraktivt ditt yrke är i det nya landet
 • Hur arbetsförhållandena ser ut
 • Hur påfrestande jobbet är, både fysiskt och psykiskt
 • Vilka arbetstider du har
 • Om du har övertidsersättning
 • Om din ort eller yrke klassas som hardship, det vill säga om du vistas under särskilt svåra förhållanden

Samma lön som i Sverige eller i landet där du jobbar

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare påverkas din lön av uppdragets längd. Om du jobbar utomlands en kort period brukar man utgå från förhållandena på den svenska arbetsmarknaden, men med tillägg som varierar beroende på land. Tilläggen kan antingen vara en del av lönen eller redovisas separat – beroende på skatterna i arbetslandet och i Sverige.
 
Om du är den enda svensken på din arbetsplats påverkas din lön av vilken lön dina kollegor på plats har. Om ni däremot är många svenskar kan lönen sättas utifrån mer svenska villkor. Om din arbetsgivare samarbetar med ett utländskt företag kan det utländska företaget ha synpunkter på lönen.
 
Ska du jobba i flera länder under din utlandsvistelse är det bra att förhandla om lönen på nytt varje gång du byter land.

Olika sätt att beräkna lönen för dig som utsänd

Det här är några olika metoder som ka användas när du ska förhandla om vilken lön du bör ha under ditt utlandsuppdrag. Fundera på vilken som verkar rimligast för din situation:

 • Förhandla om en lön som utgår ifrån svenska förhållanden, lägg till en så kallad baskompensation och komplettera med ett antal tillägg som gör att du inte förlorar på att jobba utomlands.
 • Förhandla om en lön som stämmer med nivån för de lokalanställda i landet där du jobbar.
 • Jämför lönenivån med andra utlandsanställda som har liknande förutsättningar som du. Jämför också med lönen du skulle ha fått i Sverige. Se till att få den högsta av dessa två lönenivåer.
 • Utgå ifrån lokala villkor och sätt en lön som är tillräckligt hög för ditt jobb och landet du jobbar i. Lönen kombineras ofta med en garantilön (se nedan) för de första åren och ett engångsbelopp vid flytten.

Se till att din lön inte halkar efter

Se till att din lön inte halkar efter under tiden du jobbar utomlands. Din lön bör utgå från den lönenivå som är aktuell när du flyttar från Sverige och sedan höjas regelbundet.

Få regelbunden löneförhöjning

Du bör få löneförhöjning en gång om året, samt om din utlandsperiod blir förlängd mot vad som var sagt från början. Om du har familj kvar i Sverige och stora delar av din lön konsumeras där, bör du ta hänsyn till det när lönen ska förhandlas om.

Om du jobbar i ett land med hög inflation bör du få löneförhöjning oftare än en gång om året. Hos OECD kan du hitta siffror på den senaste inflationen.

Tänk på valutasvängningar

Var medveten om hur valutasvängningar kan påverka dig. Hur du tar ut lönen påverkar pengarnas värde. Du kan till exempel ta ut en del av lönen i Sverige och en del i landet där du jobbar, för att du sparar pengar på ett svenskt konto eller har kvar utgifter i Sverige, samtidigt som du behöver pengar att leva på i det nya landet. En annan möjlighet är att ta ut lönen i en tredje valuta. 

Beroende på valutakursen kan det vara bättre att växla in pengar när du behöver dem i stället för att låta lönen betalas ut i lokal valuta. 

Tänk också på att vissa länder har restriktioner mot att föra pengar in och ut ur landet. Ta reda på vad som gäller i ditt fall, så att du kan fatta ett genomtänkt beslut om hur du ska ta ut din lön.

Vad är en rimlig lön för dig som är lokalanställd?

Ta reda på vad som är en rimlig lön för ditt yrke och din arbetsroll i landet där du ska jobba. Här är några sätt för att få den informationen:

 • Fråga ditt fackförbund om de har någon lönestatistik från landet du ska jobba i.
 • Det kan också finnas lönestatistik från fackförbunden i det land du ska till. Se om ditt lands fackförbund finns listat hos UNI Global Union, som är en paraplyorganisation för fackförbund.
 • Sök efter ”salary surveys” och ditt yrke för att hitta information om lönenivåer.
 • Hos ECA International, ett nätverk för HR-experter, kan du också hitta lönestatistik (observera att  vissa av deras tjänster är medlems- och betaltjänster). 

Tänk också på att ta reda på när och hur ofta lön och eventuell provision betalas ut. Ta också reda på vilka lagar och regler som gäller för semesterlön i landet där du ska jobba.

Vilka delar består lönen av?

Lönen kan vara ett totalbelopp eller bestå av en grundlön med tillägg, till exempel fri bostad, avgifter till fritidsklubbar och ersättning för barns skolavgifter. Kolla upp vilka förmåner du får och vad de innebär. Om dina boendekostnader är extremt höga är fri bostad förstås värd mer för dig, än det hade varit på en ort med låga boendekostnader. Ta också hänsyn till hur din sammanlagda familjeinkomst kommer att se ut, till exempel om din partner inte har någon inkomst under perioden utomlands.

Vad kostar det att leva i ditt nya land?

Ta reda på vad det kostar att leva i landet där du ska jobba. Finanskoncernen UBS släpper vart tredje år rapporten Prices and Earnings, där du kan hitta uppgifter om levnadskostnader och prisnivåer i ett antal länder.