Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till den helt nya sajten arbetautomlands.se! Arbete pågår fortfarande, och vi vill gärna få dina synpunkter och förslag på förbättringar. Mejla oss på webb@ptk.se.

Förbered dig på att jobba utomlands

Förutom att läsa på inom specifika ämnen så är det bra att börja förbereda vissa praktiska detaljer såsom att skaffa visum, ansöka om arbetstillstånd och få anställningsintyg. Och även om det känns långt bort kan det vara bra att redan börja tänka på hur arbetsplatsen ser ut när du kommer tillbaka.

Att göra inför ditt jobb utomlands:

Ta med dig pass och andra id-handlingar. En del länder har krav på att passet måste vara giltigt en viss tid efter hemresedatum – eller inresedatum. 

Ta reda på om du behöver uppehållstillstånd. För vissa länder behöver du uppehållstillstånd om du ska bo och jobba där under längre tid än tre månader.

Ta reda på om du behöver visum. Kontakta i sådana fall ditt nya lands ambassad i Sverige och se till att du får ett visum som täcker den tid du ska jobba utomlands, att du har rätt att jobba och att du har rätt att åka ut och in i landet utan att varje gång behöva skaffa ett nytt visum.

Ta reda på om du behöver arbetstillstånd. Kontakta ditt nya lands ambassad i Sverige för att ansöka om tillståndet.

Skaffa visum

Du som ska jobba utanför EU, EES eller Schweiz behöver ett visum. Kontakta ditt nya lands ambassad eller konsulat i Sverige för att få reda på vad som gäller. Det finns nämligen olika typer av visum. Reglerna skiljer sig mellan olika länder, så se till att du får ett visum som täcker den tid du ska jobba utomlands, att du har rätt att jobba och att du har rätt att åka ut och in i landet utan att behöva skaffa ett nytt visum varje gång.

För en del länder behöver du personligen komma till ambassaden eller konsulatet för att få visum och tillstånd. Om familjen ska följa med utomlands kan de också behöva vara på plats på ambassaden. För vissa länder kan du behöva auktoriserade översättningar, vidimeringar, legaliseringar och stämplar från UD eller från notarius publicus.

Du får jobba utan arbetstillstånd inom EU

Du har rätt att jobba och söka jobb inom EU och EES utan att ha arbetstillstånd. Det finns också särskilda avtal mellan vissa EU-länder och Schweiz, vilket till exempel innebär att svenska medborgare kan få tillstånd att jobba i Schweiz.

Du kan behöva särskilt uppehållstillstånd

Enskilda länder har rätt att kräva att du söker ett särskilt uppehållstillstånd om du ska bo och jobba i ett land under längre tid än tre månader. Det brukar vara en ren formalitet; länderna kan inte vägra dig ett sådant tillstånd, men de kan vara mer eller mindre formella vid hanteringen.

Du kan behöva visum om du inte är medborgare i ett EU-land

Ditt nya land kan kräva inresevisum om du inte är medborgare i ett EU-land. Ett inresevisum får du kostnadsfritt på landets ambassad eller konsulat i Sverige.

Ännu bättre frihet inom Norden

EU:s och EES regler gäller inom Norden, men de nordiska länderna har även en del egna avtal som ger stor rörelsefrihet för medborgarna i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Som nordisk medborgare har du rätt att fritt bosätta dig i och arbeta inom Norden utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd.

Mer information om de nordiska avtalen kan du hitta hos hallå Norden och hos Föreningen Norden.

Ansök om arbetstillstånd utanför EU

Om du som svensk medborgare vill arbeta i ett land utanför EU, EES eller Schweiz behöver du arbetstillstånd. Kontakta ditt nya lands ambassad i Sverige för att få veta hur du ansöker om tillståndet.

Tillfälligt arbetsvisum till Australien, Nya Zeeland och Kanada

Sverige har särskilda avtal med Australien, Nya Zeeland och Kanada så att du som är 18–30 år kan ansöka om tillfälligt arbetsvisum, ett så kallat working holiday-visum.

Jobba utan arbetstillstånd om du studerar

Du som följer med din partner utomlands kan ha möjlighet att jobba utan arbetstillstånd under en kortare tid om du planerar att studera. Ta kontakt med ditt nya lands ambassad i Sverige och fråga vad som gäller för utländska studenter.

Se över ditt företags policy för utlandsarbete 

Du som är utsänd bör se över företagets policy för utlandsarbete. Det är olika regler för till exempel skatter och socialförsäkringar när du är utsänd av ett svenskt företag. Då kan du vara kvar i det svenska socialförsäkringssystemet i upp till två år, till skillnad från när du jobbar för ett företag som har sin bas utanför Sverige.

Ta stöd av din arbetsgivare inför flytten 

Se till att du får god tid på dig att förbereda dig på arbetstid – hyra ut eller sälja bostaden, planera barnens skolgång och så vidare. Se också till att du får stöd från din svenska arbetsgivare under utlandsvistelsen. Helst ska du ha en kontaktperson som du återkopplar till och som lär känna din situation både privat och arbetsmässigt. 

Fråga facket om anställningsvillkor

Se över dina anställningsvillkor och be din svenska arbetsgivare om råd och hjälp inför flytten. Ta även kontakt med ditt fackförbund för att se om de kan hjälpa till med information.

Förbered din återkomst som utsänd

Förbered din återkomst till Sverige redan innan du åker iväg. Om du ska jobba som utsänd av din svenska arbetsgivare bör du se till att du har någon på din gamla arbetsplats som du kan höra av dig till för att bli uppdaterad om vad som händer på företaget. Det är också en fördel om du kan ha tillgång till företagets intranät.

Förbered din återkomst som dotterbolagsanställd

Förbered din återkomst till Sverige redan innan du åker iväg. Om du ska jobba som dotterbolagsanställd bör du se till att du har någon på din gamla arbetsplats som du kan höra av dig till för att bli uppdaterad om vad som händer på företaget. Det är också en fördel om du kan ha tillgång till företagets intranät.

Se till att få ett anställningsintyg

Be din svenska arbetsgivare om ett anställningsintyg innan du åker utomlands. Om det skulle bli en omorganisation eller liknande medan du är utomlands är det bra att ha papper på vad du har gjort hittills.

Se till att få kompetensutveckling

Försök också att komma överens med din svenska arbetsgivare om att få kontinuerlig kompetensutveckling. Det gäller särskilt om du har ett yrke som ändras snabbt eller om du ska jobba i ett land som ligger efter i utvecklingen. Om du har en partner som följer med utomlands så är det viktigt att du undersöker om det även finns möjlighet att din arbetsgivare kan betala vidareutbildning för din partner.

Se även till att få utbildning i språket och kulturen i ditt jobbland.

Håll kontakt med Sverige

Håll kontakten med din svenska arbetsgivare. Besök Sverige och arbetsplatsen ofta om du jobbar utomlands länge. Följ med i svenska nyheter, och läs gärna nyheter från ditt fackförbund. På så sätt blir det lättare att komma tillbaka både till Sverige och till arbetsplatsen.

Be din arbetsgivare om kontakter

Om du ska jobba som utsänd av din svenska arbetsgivare så be att få ta del av arbetsgivarens kontakter i det nya landet.

Hitta fackliga organisationer

Fråga ditt fackförbund om de har tips på någon som du kan prata med och vilken facklig organisation utomlands som du skulle kunna kontakta. Här hittar du olika fackliga organisationer:
• PTK:s medlemsförbund (längst ner på sidan) där 27 fackförbund samverkar.
LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor.
• Europafacket, ETUC.
• UNI Global Union, en paraplyorganisation för fackförbund.
• Union to Union, LO:s, TCO:s och Sacos internationella organisation.
• Eurocadres, en europeisk facklig sammanslutning för chefer och specialister.