Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Betala skatt utomlands

Vilken skatt du ska betala beror på många faktorer: landet du ska jobba i, din anställningsform och ditt yrke till exempel. Skatten kan också påverkas av olika tillägg som kan ingå i lönen.

Checklista

Ta reda på vilken skatt du ska betala. Hos Skatteverket hittar du mer information om vilka skatteregler som gäller när du arbetar utomlands.

Fråga ditt fackförbund vad som skattemässigt gäller för dig och hur de kan hjälpa dig. Vissa fackförbund har rabatter på skatterådgivning.

Ta reda på om sexmånadersregeln eller ettårsregeln gäller för dig. I sådana fall betalar du inte skatt i Sverige.

Ta reda på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldigAnsök om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta personer, om du är begränsat skattskyldig.

Skicka blanketten Flyttning till utlandet till Skatteverket om du planerar att bo utomlands i minst ett år. 

Ta reda på om Sverige har dubbelskatteavtal med landet där du ska jobba.

Gör avdrag i din deklaration för skatten du betalar i ditt nya land, om sexmånadersregeln inte gäller dig.

Spara alla kvitton och intyg på lönen, samt skattebesked från de olika länderna.

Fråga om din arbetsgivare kan stå för kostnaden för en skatterådgivare, om du behöver ta hjälp av en. 

Begär jämkning hos Skatteverket om sexmånaders- eller ettårsregeln gäller för dig, så att din arbetsgivare inte drar preliminär skatt. 

Räkna med kostnaden för en skatterådgivare i budgeten för utlandsflytten.

Vad skatten baseras beror bland annat på vad du jobbar med och i vilket land. I många länder finns det avdrag och specialbestämmelser för utlänningar. Det kan också finnas särskilda riktlinjer för vilka tillägg som kan ingå i lönen, men också riktlinjer för vilka tillägg som kan betalas separat.

Hos Skatteverket hittar du mer information om skatt för utlandsarbete och kan fråga vad som gäller för just dig. Du kan också ta hjälp av ditt fackförbund för att få reda på vad som gäller: vissa fackförbund har dessutom rabatter på skatterådgivning. Om din ekonomiska situation är komplicerad kan det även vara bra att anlita en expert som kan både svensk och utländsk beskattning.

Ta hjälp av skatterådgivare

Om du är känner att du behöver ta hjälp av en skatterådgivare så bör du tänka på att du ska räkna med den kostnaden i budgeten för utlandsflytten.

Om du är utsänd så ska du fråga din arbetsgivare om företaget kan stå för kostnaden för en skatterådgivare. Om du dessutom är utsänd som expert kan du i vissa fall ansöka om att få betala en så kallad expertskatt, som är en lägre skatt. Kolla med Skatteverket om det gäller i din situation.

Du betalar skatt i Sverige om du bor i Sverige

Grundregeln är att om du skattemässigt anses bo i Sverige så deklarerar du och betalar inkomstskatt i Sverige – även om du tjänar dina pengar i något annat land. Det kallas att du är obegränsat skattskyldig.

Även om du har flyttat från Sverige, så räknas det som att du bor i Sverige om du uppfyller något av följande kriterier:

 • Du är folkbokförd i Sverige och har ditt hem i landet.
 • Du är i Sverige minst sex månader i följd, även om du gör kortare avbrott från vistelsen i Sverige.
 • Du har väsentlig anknytning till Sverige.

Du är begränsat skattskyldig om du har flyttat från Sverige

Om du planerar att bo utomlands i minst ett år ska du skicka in blanketten Flyttning till utlandet, till Skatteverket. Om Skatteverket bedömer att du inte längre skattemässigt bor i Sverige blir du begränsat skatteskyldig. Då skattar du bara för inkomster som du tjänar i Sverige. Den här skatten kallas SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta personer. Om du är begränsat skattskyldig behöver du inte deklarera inkomsterna i Sverige. Ansök om SINK hos Skatteverket.

Följande frågor är viktiga i bedömningen av om du skattemässigt anses bo i Sverige:

 • Har du svenskt medborgarskap?
 • Hur länge har du bott i Sverige?
 • Hur länge har du bott utomlands?
 • Har du kvar din bostad i Sverige?
 • Bor din familj i Sverige?
 • Driver du näringsverksamhet i Sverige?
 • Äger du fastigheter i Sverige?

Om du flyttar ut från Sverige och är svensk medborgare, eller har bott i Sverige i minst tio år, ska du själv visa att du inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller i fem år från att du flyttade. Du kan behöva skicka in ett intyg till Sverige från ditt nya hemland, där det står att du betalar skatt där.

Slipp dubbelbeskattning i vissa länder

Sverige har avtal med ett antal länder för att hindra det som kallas internationell dubbelbeskattning, så att du inte behöver betala skatt för samma inkomst i två länder. Om Sverige har ett sådant avtal med landet där du jobbar får du antingen dra av det ena landets skatt i det andra, eller så har länderna kommit överens om att bara ett av dem ska dra skatt. Hos Skatteverket ser du vilka länder Sverige har dubbelskatteavtal med. Var noga med att spara alla kvitton och intyg på lön, samt skatt från de olika länderna!

Om du är anställd av ett företag i ett annat land än Sverige, men utför jobbet i ett tredje land, så kallas du tredjelandsmedborgare (Third Country National). Då kan det finnas tre länder som vill att du betalar skatt. Se till att få råd av någon som är expert på skatter i de olika länderna.

Två undantagsregler från svensk skatt

Om du jobbar utomlands och det skattemässigt räknas som att du bor i Sverige finns det två undantag då du inte behöver betala skatt i Sverige: sexmånadersregeln och ettårsregeln.

Sexmånadersregeln

Om du uppfyller följande kriterier betalar du inte skatt i Sverige när du jobbar utomlands:

 • Du jobbar och är utomlands i minst sex månader. Det gäller även om du jobbar i flera olika länder utom Sverige. Det räcker dock inte att du vistas utomlands utan det måste handla om jobb.
 • Du skattar för din inkomst i landet där du jobbar, även för förmåner som fri bil och bostad. Skicka med kvitton från landets skattemyndighet på inkomsten och den betalade skatten i din deklaration. Det ska vara slutlig skatt – inte preliminärskatt.
 • Du har varit i Sverige mindre än sex dagar per månad eller sammanlagt 36 dagar under sex månader – för semester eller jobb – men inte i början eller i slutet av anställningen. Du kan dock vara längre i Sverige om det handlar om avbrott i anställningen, till exempel för att du eller en familjemedlem är sjuk eller för att det är krig eller naturkatastrof på orten där du jobbar.


Sexmånadersregeln gäller oavsett om din arbetsgivare är ett svenskt eller ett utländskt företag. Du kan använda den om du arbetar i ett land som Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med och om du enligt avtalet får betala skatt på din inkomst i det landet. Men regeln gäller även för andra länder.

Om du inte har betalat någon inkomstskatt utomlands eller om du bara har skattat för delar av inkomsten är grundregeln att du ska betala skatt i Sverige.

Ettårsregeln

Om du uppfyller följande kriterier behöver du inte betala skatt i Sverige, även om du inte betalar skatt på din inkomst utomlands:

 • Du jobbar och är utomlands i minst ett år.
 • Du jobbar i ett och samma land under det året. Du behöver inte ha samma arbetsgivare hela tiden.
 • Du har inte betalat skatt i landet där du jobbar, och anledningen är att landet inte har några bestämmelser om beskattning, att din inkomst inte är skattepliktig enligt landets lagar eller att det finns ett avtal eller beslut av en myndighet som säger att du inte ska betala skatt, till exempel för att du jobbar med bistånd och därför är skattebefriad. Skicka med ett intyg från UD eller från arbetslandets myndigheter i din deklaration, som visar att du inte betalar någon skatt i landet där du jobbar.
 • Du jobbar för en privat arbetsgivare.
 • Du har varit i Sverige högst sex dagar per månad eller sammanlagt 72 dagar per år – för semester eller jobb – men inte i början eller i slutet av anställningen. Du kan dock vara längre i Sverige om det handlar om avbrott i anställningen, till exempel för att du eller en familjemedlem är sjuk eller för att det är krig eller naturkatastrof på orten där du jobbar.

Om anledningen till att du inte betalar skatt, är att Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med landet där du jobbar, ska du betala skatt i Sverige.

Avdrag för utländsk skatt

Om du har betalat skatt i landet där du jobbar och sexmånadersregeln inte gäller för dig, kan du göra avdrag för den utländska skatten i din deklaration. Skicka med papper på vad du har betalat i slutlig skatt. Om du har betalat preliminärskatt utomlands kan du dra av den som ett omkostnadsavdrag.

Jämkning

När du är utsänd och sexmånaders- eller ettårsregeln gäller för dig, kan du begära jämkning hos Skatteverket. Annars är din arbetsgivare skyldig att dra av preliminärskatt i Sverige. Tänk på att ett jämkningsbeslut inte är ett slutligt beslut, utan du kan få betala kvarskatt när du får det slutliga skattebeskedet om det till exempel visar sig att du har betalat skatt i arbetslandet och sexmånadersregeln därför inte gäller dig.

Gränsgångare betalar skatt i Sverige

Du som är gränsgångare ska betala skatt i Sverige. Du räknas som gränsgångare – även kallat gränsarbetare eller gränspendlare – om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz och återvänder till Sverige minst en gång i veckan.