Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Åka på tjänsteresa

En tjänsteresa är när din arbetsgivare skickar ut dig att jobba på annan ort som en del av din anställning i Sverige, under en kortare tid. När du åker på tjänsteresa utomlands har du kvar dina anställningsvillkor och fortsätter att vara en del av den svenska socialförsäkringen.

Checklista

Prata med din arbetsgivare och definiera om din jobbperiod utomlands räknas som en tjänsteresa eller om du betraktas som utsänd. Kom överens om villkoren i ett avtal. 

Se till att det står i ditt anställningsavtal hur stort ditt utlandstraktamente ska vara. 

Sätt dig in i vilka utgifter du får göra avdrag för i din deklaration.

Det finns inga entydiga regler för var gränsen går mellan att vara på tjänsteresa och att vara utsänd, men enligt Skatteverket är en tjänsteresa normalt kortvarig, och övernattning sker ofta på hotell. Är du borta en längre period räknas du som utsänd om du jobbar för en svensk arbetsgivare.

Ta reda på om du räknas som utsänd eller är på tjänsteresa

Innan du börjar jobba utomlands behöver du ta reda på om det är en tjänsteresa eller om du ska skicka in blankett A1 till Försäkringskassan för att bli godkänd som utsänd.

Om du är utsänd bör du och din arbetsgivare skriva avtal om lön, bostad och arbetsort. Även om du åker på tjänsteresa bör det stå i ditt anställningsavtal vad som gäller för till exempel traktamente.

Din arbetsgivare kan ge dig utlandstraktamente

Om din tjänsteresa varar över minst en natt kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamentet är skattefritt och ska täcka utgifter för ökade matkostnader och småutgifter. Det är vanligt att arbetsgivaren även betalar för ditt boende. Traktamentet bygger på ett normalbelopp, som beror på vilket land du jobbar i. Det är även vanligt att arbetsgivaren betalar mer än normalbeloppet. Se till att det står i ditt anställningsavtal vad som gäller; det är särskilt viktigt om du inte har kollektivavtal via din arbetsgivare.

Traktamente upp till normalbeloppet är skattefritt. Om du har högre kostnader än så kan du spara kvittona och begära avdrag i din deklaration. Om din arbetsgivare betalar mer än normalbeloppet betalar du skatt för den överskjutande delen, om du inte har avdragsgilla kostnader som motiverar en högre ersättning.

Se till att du har en tjänstereseförsäkring

Om du har en svensk arbetsgivare med kollektivavtal, se då till att arbetsgivaren har tecknat en tjänstereseförsäkring för dig. Den är en del av läkekostnadsförsäkringen, LFU, som du kan läsa mer om i avsnittet om kollektivavtalade försäkringar.