Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Välja skola i Sverige

Planera i tid vilken skola barnen bör gå i när ni kommer hem till Sverige igen. Bostadsområde, studier och pedagogik är tre delar som ni kan väga in i planerandet. Förutom vanliga kommunala förskolor och skolor finns internationella skolor som kan passa efter en utlandsvistelse.

Checklista

Läs om det svenska skolsystemet och olika skolformer på Skolverket. Det kan vara bra om du behöver uppdatera dig. 

I och med fria valet av skola i Sverige finns möjligheten att välja mellan både kommunala skolor och friskolor. Det är dessutom avgiftsfritt. Internationella skolor kan däremot ta ut avgifter. Om inget val görs väljer den aktuella hemkommunen skola där det finns ledig plats.

Förskola i Sverige

Barnen går i förskolan fram tills att de fyller 5 år. Efter det börjar de en "förskoleklass" vilket är som en inskolning till grundskolan. Förskoleklassen brukar ibland kallas för 6-årsklass. Klassen ingår inte i skolplikten, men undervisningen sker på den tilltänka grundskolan. 

Grundskola i Sverige

Från 7 års ålder börjar skolplikten för barnen. När ni väljer grundskola är det viktigt att se till barnens behov. Det kan handla om ifall barnen ska gå på en engelsk skola, om de skulle trivas bättre i en mindre klass, i ett speciellt område, med en särskild pedagogik eller inriktning etc.