Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

Välja skola i Sverige

Planera i tid vilken skola barnen bör gå i när ni kommer hem till Sverige igen, och se över vad som behöver förberedas. Förutom vanliga kommunala förskolor och skolor finns internationella skolor som kan passa efter en utlandsvistelse.

Checklista

Läs om det svenska skolsystemet och olika skolformer på Skolverket. Det kan vara bra om du behöver uppdatera dig. 

I och med det fria skolvalet i Sverige finns möjligheten att välja mellan både kommunala skolor och friskolor. Dessa skolor är dessutom avgiftsfria. Internationella skolor kan däremot ta ut avgifter.

Sök på webbplatsen för den kommun ni ska flytta till för att hitta skolor. Bostadsområde, studier och pedagogik är tre delar som ni kan väga in i planerandet. Om ni inte gör något val själva så väljer er hemkommun en skola där det finns ledig plats.

Förskola i Sverige

Barnen går i förskolan fram tills att de fyller 5 år. Efter det börjar de en "förskoleklass" vilket är som en inskolning till grundskolan. Förskoleklassen brukar ibland kallas för 6-årsklass. Förskoleklassen ingår inte i skolplikten (som börjar vid 7 års ålder), men undervisningen sker på den tilltänka grundskolan och kan vara en bra invänjningsperiod. 

Grundskola i Sverige

Från 7 års ålder börjar skolplikten för barn i Sverige. När ni väljer grundskola är det viktigt att se till barnens behov. Det kan handla om ifall barnen ska gå på en engelskspråkig skola, om de skulle trivas bättre i en mindre klass, i ett speciellt område, med en särskild pedagogik eller inriktning etc. 

Behörighet för studier på gymnasieskola och högskola

Om barnen är i högstadie- eller gymnasieålder är det extra viktigt att se till att de har rätt behörighet för att kunna studera vidare i Sverige. 

Om dina barn exempelvis har gått på high school i stället för ett svenskt gymnasium behöver de komplettera sin utbildning med ett betyg i svenska, för att komma in på svenska högskolor och universitet. Även International Baccalaureate, IB, kan behöva kompletteras med betyg i svenska och matematik. Betyg från utländska gymnasieutbildningar räknas om till den svenska intagningen.

Hos Universitets- och högskolerådet kan du få en bedömning av en specifik utländsk utbildning för att se om den är jämförbar med en svensk utbildning. Hos skolverket kan du läsa mer om vad som krävs för att börja eller slutföra gymnasiet efter utlandsvistelse.

Ett sätt att få behörighet i svenska är att göra Tisus, ett test i svenska för universitets- och högskolestudier. Testet kan man göra två gånger per år vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Linköping och Umeå samt vid Malmö högskola. Dessutom går det i vissa länder att göra testet på svenska ambassader och konsulat men även svenska skolor.