Hoppa till huvudinnehåll

På arbetautomlands.se används kakor (cookies). Läs mer om hur det fungerar här.

A-kassa när du återvänder till Sverige

Om du har gått ur a-kassan behöver du ansöka om att gå med igen direkt när du kommer tillbaka till Sverige. Det bästa är att kontakta din svenska a-kassa redan innan din anställning utomlands tar slut.

Checklista

Ansök om att gå med i a-kassan igen när du flyttar hem till Sverige.

Ansök om att gå med i a-kassan igen när du flyttar hem till Sverige om du har gått ur – och var noga med att det inte blir något glapp mellan utlandsjobbperioden och att du är med i a-kassan.

Gå med i den svenska a-kassan inom åtta veckor efter att du slutat jobba utomlands – om du har jobbat inom Norden och varit borta i mindre än fem år, samt om du var med i en svensk a-kassa före utlandsjobbet. Då är det tillåtet med ett glapp på åtta veckor mellan utlandsjobb och medlemskap i svensk a-kassa och du får gå med utan att behöva jobba i Sverige först.  

Gå med i a-kassan igen när du kommer hem

Kontakta din svenska a-kassa innan din anställning utomlands tar slut, för att till att det inte blir något glapp i ditt medlemskap. Ett glapp kan nämligen göra att du förlorar din inkomstrelaterade ersättning, eftersom den kräver att du har varit medlem i ett år i sträck.

Om du har jobbat som gränsgångare eller oäkta gränsgångare/sällanhemvändare (det vill säga bott kvar eller på annat sätt haft ett starkt band kvar till Sverige) räknas tiden när du jobbade utomlands som om du hade varit med i din svenska a-kassa. Då kan du fortsätta vara med i a-kassan när du kommer tillbaka till Sverige. För att det ska gälla behöver du se till att det inte blir något glapp mellan din försäkrade tid i det andra EU-/EES-landet eller Schweiz och medlemskapet i den svenska a-kassan.

Skaffa ett arbetsgivarintyg

I vissa fall kan du tillgodoräkna dig tid i arbetslöshetsförsäkring och perioder som du har jobbat inom EU, EES eller Schweiz. I så fall behöver du ansöka om intyget PDU1 i landet där du jobbar och skicka det till din svenska a-kassa. Intyget motsvarar ett arbetsgivarintyg, som ska styrka att du har jobbat. För vissa länder kan din svenska a-kassa hjälpa dig att ansöka om intyget: kontakta din a-kassa för att höra vad som gäller för landet där du jobbar.

Gå med i svensk a-kassa igen efter jobb inom Norden

Om du har jobbat i ett annat nordiskt land och kommer tillbaka till Sverige inom fem år, får du gå med i en svensk a-kassa utan att jobba i Sverige först. Det gäller bara om du var med i en svensk a-kassa innan du flyttade från Sverige och om du var arbetslöshetsförsäkrad under din tid utomlands.

Du har åtta veckor på dig att gå med i den svenska a-kassan från den dag du inte längre är försäkrad i det land där du arbetade.

För din rätt att få arbetslöshetsersättning räknas den tid du jobbade och var försäkrad i det andra nordiska landet. Ansök om intyget PDU1 i landet där du jobbar och skicka det till din svenska a-kassa. För vissa länder kan din svenska a-kassa hjälpa dig att ansöka om intyget; kontakta din a-kassa för att höra vad som gäller för landet där du jobbar.