Efter

Arbetsliv

Vardagsliv

Följ upp vad du bör göra inför din hemresa och när du kommer hem. I checklistan är det enkelt för dig att få en översikt.

Prioritera och checka av

Se till att få en ordentlig introduktion om du återgår till den arbetsplats du hade i Sverige tidigare.

Avsätt tid för administration i samband med att du flyttar tillbaka till Sverige.

Ansök om att gå med i a-kassan igen när du flyttar hem till Sverige.